لغو ملاقات زندانیان بهایی به دلیل امتناع از پوشیدن لباس فرم و داشتن دستبند و پابند

چهارم آبان زمانی که خانواده زندانیان سیاسی وعقیدتی برای ملاقات با عزیزان در بند خود رفته بودند برخی نتواستند ملاقات نمایند چرا که زندانیان مورد ت...

گزارش ۱۲۲ صفحه ای از آزار و اذیت به جامعه مظلوم بهایی

به گزارش رسیده به کمپین بهایی : تازه ترین گزارش جامعه بهائیان حکایت از تشدید سرکوب اقلیت های مذهبی در ایران در سال پایانی دولت حسن روحانی دارد. ج...

نامه پر از درد آزیتا رفیع زاده شهروند بهایی از بند زنان اوین

نامه پر از درد آزیتا رفیع زاده شهروند بهایی از بند زنان اوین: خانه تكه‌تكه شده ما وقتی سوم آبان ۹۴ پا به زندان گذاشتم تا حکم ۴ سال حبس ام را تحمل...

آیت الله سبحانی: جوانان در اینترنت به آسانی مسیحی و بهایی می‌شوند

فرمايشات آیت الله سبحاني در باب تبليغ بهائيان و مسيحيان در اينترنت بايد إز جناب سبحاني بابت أين تبليغ كه به اراده الهي ايشان روش تحقيق اينترنتي ر...

مقاله كوتاه از برگهائي از تاريخ

" راست قامتان تاريخ باخون خود تاريخ را نگاشتند " در ايام استقرار رمس مطهر حضرت نقطه اولي احباء نيريز در حضور مركز ميثاق مشرف بودند و همه منتظر و...

آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

اخبار

آشنایی با زندانیان بهایی

آخرین اخبار

آخرین اخبار کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

آشنایی با دیانت بهایی

  1. All
  2. بیت العدل
  3. حضرت باب
  4. حضرت بهاالله
  5. حضرت عبدالبهاء
  6. حضرت ولی امر الله

آشنایی با زندانیان بهایی