سعید رضایی از مدیران جامعه بهایی پس از تحمل  ۱۰ سال حبس از زندان آزاد شد

سعید رضایی از مدیران جامعه بهایی پس از تحمل ۱۰ سال حبس از زندان آزاد شد به گزارش کمپین نه به آزار وزندان هموطنان بهایی:سعید رضایی از مدیران جامعه...

محکومیت یک شهروند بهایی به یک سال حبس

محکومیت یک شهروند بهایی به یک سال حبس به گزارش کمپین نه به آزار و زندان همطنان بهایی به نقل از هراناسیما کیانی شهروند بهایی ساکن شهر ری که در اسف...

محرومیت جوان بهایی از ادامه تحصیل در آستانه امتحانات پایان ترم

محرومیت جوان بهایی از ادامه تحصیل در آستانه امتحانات پایان ترم به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی به نقل از هرانا صدف وجدانی شهروند...

سنای آمریکا قطعنامه محکومیت آزار حکومتی بهائیان و نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران را تصویب کرد

سنای آمریکا قطعنامه محکومیت آزار حکومتی بهائیان و نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران را تصویب کرد به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی به نقل...

آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

اخبار

آشنایی با زندانیان بهایی

محرومان از تحصیل

آشنایی با دیانت بهایی

نوروز در آیین بهائی

درآمد: نوروز نه تنها عید صیام و آغاز سال نو بهائی بلکه نماد تجدید حیاتِ معنوی و یگانگی نوع بشر است که بهائیان سراسر...

پیام نوروز بیت العدل اعظم الهی 1396

پیام بیت العدل اعظم الهی در نوروز 1396 شمسی 174 بدیع نوروز ۱۳۹۶ پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند...

آشنایی با زندانیان بهایی

تقدیر؛ یاران ایران (قسمت دوم)

تقدیر ؛ یاد یاران (قسمت دوم) در طول زمان در تاریخ بشریت تقدیر الهی گاه شرایط را به گونه ای قرار می دهد که قرار است افرادی مورد امتحان و سنجش الهی...