محکومیت پدر ودختر بهایی به ۱۰ سال زندان به دلیل اعتقادی

محکومیت پدر ودختر بهایی به ۱۰ سال زندان به دلیل اعتقادی به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی: امروز صبح  سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۷ د...

باز گشت عفیف نعیمی با پایان دوران مرخصی به زندان

باز گشت عفیف نعیمی با پایان دوران مرخصی به زندان به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی عفیف نعیمی از مدیران سابق جامعه بهایی که دهمین س...

نسیم باقری بعد از تحمل ۴ سال حبس از زندان اوین آزاد شد

نسیم باقری بعد از تحمل ۴ سال حبس از زندان اوین آزاد شد به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی,نسیم باقری از اساتید جامعه بهایی نسیم باقر...

بازداشت یک شهروند بهایی در شیراز

بازداشت یک شهروند بهایی در شیراز به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی یک شهروند بهایی ساکن شیراز به اسم فرج اله بنگاله درروز چهارشنبه...

آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

اخبار

آشنایی با زندانیان بهایی

محرومان از تحصیل

آشنایی با دیانت بهایی

نوروز در آیین بهائی

درآمد: نوروز نه تنها عید صیام و آغاز سال نو بهائی بلکه نماد تجدید حیاتِ معنوی و یگانگی نوع بشر است که بهائیان سراسر...

پیام نوروز بیت العدل اعظم الهی 1396

پیام بیت العدل اعظم الهی در نوروز 1396 شمسی 174 بدیع نوروز ۱۳۹۶ پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند...

آشنایی با زندانیان بهایی

تقدیر؛ یاران ایران (قسمت دوم)

تقدیر ؛ یاد یاران (قسمت دوم) در طول زمان در تاریخ بشریت تقدیر الهی گاه شرایط را به گونه ای قرار می دهد که قرار است افرادی مورد امتحان و سنجش الهی...