نوروز در آیین بهائی

درآمد: نوروز نه تنها عید صیام و آغاز سال نو بهائی بلکه نماد تجدید حیاتِ معنوی و یگانگی نوع بشر است که بهائیان سراسر جهان، هم‌زمان آن را جشن می‌گی...

رنجنامه ( لطفا تا انتها بدون قضاوت بخوانید)

کمپین بهایی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بهایی نیوز وظیفه خود می داند که در جهت رفع سوءتفاهمات و اتهامات وارده به این عزیزان قدمی برداریم برای همین...

نگاهی کوتاه و اجمالی به وضعیت بهاییان ایران زمین1395

نگاهی کوتاه و اجمالی به وضعیت بهاییان ایران زمین1395 فشارها تشدید شد ؛ اذیت و زندان تداوم یافت ؛ اخراج ها بیشتر شد ؛ مصادره اموال و پلمپ ها افزای...

تبریک عید به مردم شریف ایران زمین

  تبریک عید به مردم شریف ایران زمین تجلی آفتاب جهانتاب چرخشی دیگر نمود و بهار و نوروزی دیگر فرا رسید حیات طبیعت همراه با حیات بشر تحولی دو ب...

پیام نوروز بیت العدل اعظم الهی 1396

پیام بیت العدل اعظم الهی در نوروز 1396 شمسی 174 بدیع نوروز ۱۳۹۶ پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند حلول عید سعید نوروز و فرارسید...

آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

اخبار

آشنایی با زندانیان بهایی

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

آشنایی با دیانت بهایی

  1. All
  2. بیت العدل
  3. حضرت باب
  4. حضرت بهاالله
  5. حضرت عبدالبهاء
  6. حضرت ولی امر الله

آشنایی با زندانیان بهایی