گزارش سالانه آزادی ادیان میگوید بهاییان در ایران سرکوب می‌شوند

گزارش سالانه آزادی ادیان میگوید بهاییان در ایران سرکوب می‌شوند به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی :بر اساس گزارش سالانه آزادی ادیان...

بازداشت مجدد ۳ شهروند بهایی در اهواز

بازداشت مجدد ۳ شهروند بهایی در اهواز به گزارش کمپین نه به آزار و زندان شهروندان بهایی:ندا ثابتی (آزادی)، نوشین افشار و فروغ فرزانه، سه شهروند بها...

مهرداد حیرانی، شهروند بهایی ساکن تهران باداشت شد.

مهرداد حیرانی، شهروند بهایی ساکن تهران باداشت شد. به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:مهرداد حیرانی شهروند بهایی ساکن تهران، روز جمعه...

نوید خانجانی با پایان دوران محکومیت آزاد شد

نوید خانجانی با پایان دوران محکومیت آزاد شد به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی ِنوید خانجانی، شهروند بهایی و فعال حق تحصیل که علیرغم...

آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

اخبار

آشنایی با زندانیان بهایی

محرومان از تحصیل

آشنایی با دیانت بهایی

نوروز در آیین بهائی

درآمد: نوروز نه تنها عید صیام و آغاز سال نو بهائی بلکه نماد تجدید حیاتِ معنوی و یگانگی نوع بشر است که بهائیان سراسر...

پیام نوروز بیت العدل اعظم الهی 1396

پیام بیت العدل اعظم الهی در نوروز 1396 شمسی 174 بدیع نوروز ۱۳۹۶ پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند...

آشنایی با زندانیان بهایی

تقدیر؛ یاران ایران (قسمت دوم)

تقدیر ؛ یاد یاران (قسمت دوم) در طول زمان در تاریخ بشریت تقدیر الهی گاه شرایط را به گونه ای قرار می دهد که قرار است افرادی مورد امتحان و سنجش الهی...