شمیس نورانی شهروند بهایی ساکن رفسنجان محروم از تحصیل شد

شمیس نورانی شهروند بهایی ساکن رفسنجان محروم از تحصیل شد به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی: شمیس نورانی شهروند بهایی ساکن رفسنجان پس...

صبا گلشن شهروند بهایی پس از پایان مرخصی به زندان اصفهان بازگشت

صبا گلشن زندانی و شهروند بهایی که نیازمند مراقبت های پزشکی می باشد پس از پایان مرخصی محبور به بازگشت به سجن و زندان گشت در سراسر ایران شهروندان ا...

تجدید فشارهای اقتصادی بر جامعه بهایی شدت یافت

طبق اخبار واصله به کمپین بهایی متاسفانه چهار مغازه در کرج پلمپ شد ١- فروشگاه جاويد - جاويد ايقانيان ٢- فروشگاه لوكس فروشي رحماني - رامين رحماني ٣...

۱۴ شهروند بهایی در شیراز بازداشت شدند

  به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی: چهارده شهروند بهایی ساکن شیراز در تاریخ هفتم مهر ماه ۱۳۹۵ در حدود ساعت نه شب بازداشت شدند...

پلمپ دو محل کسب و اخطار به  پلمپ چند محل کسب شهروندان بهایی  در خوزستان

پلمپ دو محل کسب و اخطار به  پلمپ چند محل کسب شهروندان بهایی  در خوزستان به گزارشات واصله به کمپین بهایی در راستای دستور تشدید فشار بر جامعه بهایی...

آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

اخبار

آشنایی با زندانیان بهایی

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

آشنایی با دیانت بهایی

  1. All
  2. بیت العدل
  3. حضرت باب
  4. حضرت بهاالله
  5. حضرت عبدالبهاء
  6. حضرت ولی امر الله

آشنایی با زندانیان بهایی