درنا اسماعیلی دانشجوی بهایی در ترم هفت از دانشگاه اخراج شد

چرا اخراج شد ؟ چرا رییس  دانشگاه نمی تواند از فرمان غیر قانونی و غیر انسانی گروه های فشار اطلاعت نکند چرا این قدرت را ندارد که بتواند از حق تحصیل...

انعکاس قتل مشکوک یک بهایی در سرویس رسمی خبری جامعه بهائی

  نیویورک — جامعۀ جهانی بهائی از قتل مشکوک یک فرد بهائی در ایران با خبر شد. بنا بر گزارش دریافتی در تاریخ ٩ ژانویه، جسد آقای احمد فنائیان در...

اخراج مائده السادات حسینی راد دانشگاه صنعتی اصفهان

اخراج مائده السادات حسینی راد دانشگاه صنعتی اصفهان

قابل توجه بهاییانی که محل کسب و کارشان پلمپ شده است

قابل توجه بهاییانی که محل کسب و کارشان پلمپ شده است

بهاییان ایران ؛ گزارش هفته دوم سال 2017

بهاییان ایران ؛ گزارش هفته دوم سال 2017 میلادی در هفته دوم سال جدید میلادی هنوز تداوم بسته ماندن مغازه ها و تداوم زندان ها و تداوم تهمت های رسانه...

آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

اخبار

آشنایی با زندانیان بهایی

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

آشنایی با دیانت بهایی

  1. All
  2. بیت العدل
  3. حضرت باب
  4. حضرت بهاالله
  5. حضرت عبدالبهاء
  6. حضرت ولی امر الله

آشنایی با زندانیان بهایی