تقدیر؛ یاران ایران (قسمت دوم)

تقدیر ؛ یاد یاران (قسمت دوم) در طول زمان در تاریخ بشریت تقدیر الهی گاه شرایط را به گونه ای قرار می دهد که قرار است افرادی مورد امتحان و سنجش الهی...

عدالت ؛ یاد یاران ایران ( قسمت اول )

  امیر مومنین (ع) در نهج البلاغه از عدالت تعریفی دارند : عدالت قرار دادن امور در جای خود است و در تعریفی دیگر : عدالت دادن حق به هر حقداری ا...

انتخابات با چاشنی پلمپ اماکن شغلی اقلیت ها

  میلاد آزادی شهروند ایرانی و بهایی از شهرستان شاهین شهر اصفهان به علت اعتقادات دینی محل کسب و کارش پلمپ شد اما میلاد تنها نیست  اسامی مغازه...

یک نامه به هفت نفر

یک نامه به هفت نفر زمان انتخابات زمانی هست که بسیاری از مردم دغدغه های خود را مطرح می کنند و انتظار دارند که ریاست جمهوری بتواند راهکاری برای حل...

به آپارتاید مذهبی در ایران پایان دهید!

به آپارتاید مذهبی در ایران پایان دهید! از شش ماه قبل تا کنون، محل کسب تعدادی از بهاییان در استان مازندران، از جمله پدرعزیز و بزرگوارم و تنی چند ا...

آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

اخبار

آشنایی با زندانیان بهایی

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

آشنایی با دیانت بهایی

  1. All
  2. بیت العدل
  3. حضرت باب
  4. حضرت بهاالله
  5. حضرت عبدالبهاء
  6. حضرت ولی امر الله

آشنایی با زندانیان بهایی