محرومیت جوان بهایی از ادامه تحصیل در آستانه امتحانات پایان ترم

محرومیت جوان بهایی از ادامه تحصیل در آستانه امتحانات پایان ترم به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی به نقل از هرانا صدف وجدانی شهروند...

سنای آمریکا قطعنامه محکومیت آزار حکومتی بهائیان و نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران را تصویب کرد

سنای آمریکا قطعنامه محکومیت آزار حکومتی بهائیان و نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران را تصویب کرد به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی به نقل...

پریا فروغی به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از دانشگاه اخراج شد

پریا فروغی به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از دانشگاه اخراج شد به گزارش کمپین بهایی پریا فروغی دانشجوی ترم ۳رشته روان شناسی به دلیل باور مند بودن ب...

نگین قدمیان، شهروند بهایی به جرم تدریس برای شهروندان بهایی راهی زندان شد.

نگین قدمیان، شهروند بهایی به جرم تدریس برای شهروندان بهایی راهی زندان شد. به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی نگین قدیمیان شهروند بها...

آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

اخبار

آشنایی با زندانیان بهایی

محرومان از تحصیل

آشنایی با دیانت بهایی

نوروز در آیین بهائی

درآمد: نوروز نه تنها عید صیام و آغاز سال نو بهائی بلکه نماد تجدید حیاتِ معنوی و یگانگی نوع بشر است که بهائیان سراسر...

پیام نوروز بیت العدل اعظم الهی 1396

پیام بیت العدل اعظم الهی در نوروز 1396 شمسی 174 بدیع نوروز ۱۳۹۶ پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند...

آشنایی با زندانیان بهایی

تقدیر؛ یاران ایران (قسمت دوم)

تقدیر ؛ یاد یاران (قسمت دوم) در طول زمان در تاریخ بشریت تقدیر الهی گاه شرایط را به گونه ای قرار می دهد که قرار است افرادی مورد امتحان و سنجش الهی...