سایت بهاییان ایران
  • افتتاح سایت رسمی بهاییان ایران

    ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ (۱۵ فوریه ۲۰۱۷) به دنبال تأسیس موجی از وب‌سایت‌های جوامع ملی بهائی در  سال‌های اخیر، ساعاتی ...

    ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ (۱۵ فوریه ۲۰۱۷) به دنبال تأسیس موجی از وب‌سایت‌های جوامع ملی بهائی در  سال‌های اخیر، ساعاتی پیش وب‌سایت جامعۀ بهائی ایران آغاز به کار کرد. این وب‌سایت که از طریق آدرس bahaisofiran.org قاب ...

    Read more