حضرت بهاالله
 • استقامت سازنده

  استقامت سازنده  لازمه استقامت پایداری و استمرار و مداومت و ثبات و اعتدال است امری که در همه ادیان الهی از ...

  استقامت سازنده  لازمه استقامت پایداری و استمرار و مداومت و ثبات و اعتدال است امری که در همه ادیان الهی از پیروانشان می خواهند که دارای استقامت سازنده باشند ؛ استقامت همراه ایستادگی و قیام و استواری اس ...

  Read more
 • چرا بهایی شدم ( قسمت پنجم )

  چرا بهایی شدم ( قسمت پنجم ) وقتی به جدول عناصر نگاه می کنم عنصری که بی ثمر و بی اثر خلق شده باشد مشاهده ن ...

  چرا بهایی شدم ( قسمت پنجم ) وقتی به جدول عناصر نگاه می کنم عنصری که بی ثمر و بی اثر خلق شده باشد مشاهده نمی کنم ترکیب عناصر با هم به اراده الهی ثمرات بی شماری ایجاد می کند خوب من هم که مجموعه ای از عن ...

  Read more
 • بحث در کلاس روحی (قسمت اول )

    بحث در کلاس روحی (قسمت اول ) من هما هستم و با چند تن از دوستانم در یک کلاس روحی بعد از کلاس مدتی ب ...

    بحث در کلاس روحی (قسمت اول ) من هما هستم و با چند تن از دوستانم در یک کلاس روحی بعد از کلاس مدتی به بحث و بررسی و سوال و جواب می پردازیم البته هدف ما این نیست که چند نفر بپرسند و یک نفر جواب ده ...

  Read more
 • چرا با تحری حقیقت مخالفید ؟

    چرا با تحری حقیقت مخالفید ؟ شاید عجیب باشد که بگوییم که در جهان بسیاری هستند که مخالف تحری حقیقت م ...

    چرا با تحری حقیقت مخالفید ؟ شاید عجیب باشد که بگوییم که در جهان بسیاری هستند که مخالف تحری حقیقت مردم هستند چون تحری حقیقت تنها یک واژه ترکیبی نیست که از (تحری)و(حقیقت) تشکیل شده باشد تحری حقیق ...

  Read more
 • معرفی مختصر و موقت امر بهائی

  معرفی مختصر و موقت امر بهائی دیانت بهایی، یک دیانت جهانی است و هدفش اتحاد جمیع نژادها و ملیتها در یک آرما ...

  معرفی مختصر و موقت امر بهائی دیانت بهایی، یک دیانت جهانی است و هدفش اتحاد جمیع نژادها و ملیتها در یک آرمان بین المللی و دیانت واحد می باشد. تجدید و تکامل ادیان از اصول این آئین است زیرا در هر زمان مقت ...

  Read more
 • تاریخ آیین بهایی بخش( 4) حضرت عبدالبهاء

    تاریخ آیین بهایی بخش( ۴) حضرت عبدالبهاء تولد مبارک حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاالله و آسیه خا ...

    تاریخ آیین بهایی بخش( ۴) حضرت عبدالبهاء تولد مبارک حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاالله و آسیه خانم در طلوع فجر همان شب تاریخی پنجم جمادی الاول ۱۲۶۰ ه.ق برابر با ۲۳ ماه می ۱۸۴۴ میلادی در مدینه ...

  Read more
 • تاریخ آیین بهایی بخش(۳)حضرت بهاالله

  تاریخ آیین بهایی بخش(۳)حضرت بهاالله حضرت بهاءالله در سال ۱۸۱۷ در خانـواده‌اى از نجـباء و اشـراف ایران تـو ...

  تاریخ آیین بهایی بخش(۳)حضرت بهاالله حضرت بهاءالله در سال ۱۸۱۷ در خانـواده‌اى از نجـباء و اشـراف ایران تـولّـد یافت. خاندان ایشان بسیار ثروتمند و صاحب ضیاع و عقار بودند و نسب ایشان به پادشاهان ساسانی م ...

  Read more
 • تاریخ دیانت آیین بخش (۲) حضرت باب

  تاریخ دیانت آیین بخش (۲) حضرت باب در نيمۀ قرن نوزدهم بسياری از مردم جهان در انتظار ظهور الهی و رجعت موعود ...

  تاریخ دیانت آیین بخش (۲) حضرت باب در نيمۀ قرن نوزدهم بسياری از مردم جهان در انتظار ظهور الهی و رجعت موعود بودند. مسيحيان بازگشت مسيح را انتظار ميکشيدند و مسلمانان با اشتياق فراوان منتظر «صاحب الزّمان» ...

  Read more