۹ روز بی خبری از اقای ناصر رجب بعد از دستگیری

 روز شنبه ٢۵ آبان ماه در آغاز تظاهرات درایران بخاطر گرانی بنزین هفت مامور اطلاعات کرج بمنزل شهروند بهائی آقای ناصر رجب هجوم برده بدون ارائه کارت شناسائی و حکم بازرسی وبازداشت٬  ایشان را دستگیرکرده  و بهمراه بردن.انها اقدام به بازرسی خانه و بردن  لوازم شخصی مشارالیه از قبیل موبایل وکارت شناسائی نمودند که همسر ایشان خانم نغمه رجب اجازه اینکار را بدون ارائه حکم بازرسی ندادند. شایان ذکر این شهروند بهائی کرج سال گذشته عمل قلب باز دایسکشن انجام دادند وتحت مراقبت پزشک خود میباشند ومامورین اجازه بردن داروهای قلب را بایشان ندادند و دراین چند روزه اخیر با پیگیری های مداوم همسر وخانواده ایشان هیچ جوابی مسئولین قضائی بآنها ندادند وخانواده شدیدا” نگران حال ایشان هستند واز شرایطی که در بند انفرادی بسر میبرد بی خبرند. آقای ناصر رجب و همسرشان خانم نغمه رجب در موقعیتهای بحرانی کشور از قبیل زلزله وسیل بهمراهی سایر بهائیان و همسایگان مسلمان به کمکهای بشر دوستانه و ارسال آذوقه ومایحتاج بمناطق آسیب دیده اقدام مینمودند وبارها از سوی مامورین اطلاعات در لباسهای نهادهای مختلف از آنان نسبت بفعالیتشان ممانعت و تهدید گردیدند که بازداشت خواهند شد که بالاخره در ۲۵ آبان به بازداشت ایشان اقدام نمودند.

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.