آزادی آقای عباس طائف از زندان اوین با قید وثیقه

ساعاتي پیش جناب آقای عباس طائف از زندان اوین با قید وثیقه آزاد گردید. شایان ذکر است مشارالیه در تاریخ ۵ مهرماه ۹۸ طی یورش مامورین امنیتی بمنازل چند شهروند بهائی در طهران ایشان دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید و پس از دو ماه در تاریخ دوشنبه ۴ آذر ماه با قید وثیقه آزاد گردید.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.