تقویم سال 173 بدیع مطابق با 1395 شمسی

4-217x300

تقویم سال 173 بدیع مطابق با 1395 شمسی

تقویم سال 173 بدیع (بهایی) مطابق با 1395 شمسی را در طرح های مختلف می توانید در این جا دانلود نمائید:
برای دانلود تقویم مورد دلخواه روی آن کلیک کنید و سپس آن را دانلود کنید.

3 4 5.173 6 7 2

تقویم بدیع10.17310.173 (2)

دور بهائی از اظهار امر سید علی محمد باب حضرت اعلی (موسس دین بابی) در سال ۱۸۴۴ میلادی آغاز شده‌است. سال بهائی مانند سال خورشیدی ۳۶۵ روز است که از ۱۹ ماه ۱۹ روزه تشکیل شده‌است که جمعاً ۳۶۱ روز می‌شود و چهار روز باقی‌مانده که در سالهای کبیسه پنج روز می‌گردد، به ایام هاء مشهور است.

در هر سال بهائی ۹ روز به نام ایام محرمه وجود دارد که در آن روزها بهائیان کار اداری، مالی و تجاری را تعطیل می‌کنند. این روزها در حقیقت سالروز وقایعی مربوط به شخصیت‌های بارز این دین است و به قرار زیر می‌باشند:

  1. نوروز، نخستین روز از سال بهائی(مطابق اول فروردین، ۲۱ مارس)
  2. روز نخست عید رضوان، روز اظهار امر علنی بهاءالله (مطابق با اول اردیبهشت، ۲۱ آوریل)
  3. روز نهم عید رضوان، (مطابق با ۹ اردیبهشت، ۲۹ آوریل)
  4. روز دوازدهم عید رضوان، (مطابق با ۱۲ اردیبهشت، ۲ می)
  5. روز بعثت باب، (مطابق با ۲ خرداد، ۲۳ می)
  6. روز وفات بهاءالله، (مطابق با ۸ خرداد، ۲۹ می)
  7. روز تیرباران باب، (مطابق ۲۸ شعبان)
  8. روز ولادت باب، (مطابق با اول محرم)
  9. روز ولادت بهاءالله، (مطابق با دوم محرم)

Related posts