آزادی ۲ شهروند بهایی پس از پایان محکومیت

8525

آزادی ۲ شهروند بهایی پس از پایان محکومیت

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:دو شهروند بهایی زندانی به نام های حسن بذر افکن و وحید تقوا جو  از زندان مرودشت شیراز آزاد شدند.
احسن بذرافکن و وحید تقواجو دو شهروند بهایی مرودشتی در تاریخ ۲۰ شهریور ماه سال ۱۳۹۳ به همراه ۵ شهروند بهایی دیگر توسط ماموران وزارت اطلاعات در شیراز  بازداشت شدند.

Related posts