یورش و تشدید حملات اقتصادی با چراغ سبز

یورش و تشدید حملات اقتصادی با چراغ سبز
یورش و تشدید حملات اقتصادی با چراغ سبز
یورش و تشدید حملات اقتصادی با چراغ سبز

یورش و تشدید حملات اقتصادی با چراغ سبز

به گزارش اخبار رسیده به کمپین بهایی یورش های جدید اقتصادی و مصادره اموال و حملات غیر انسانی  در ایجاد فشار اقتصادی شدت یافته است و متاسفانه جایی برای پیگیری وجود ندارد و جهان هم آنچنان در هیاهو و جنگ ها و فشارهای داعش و طالبان و سایر گروههای به اصطلاح اسلامی در خاورمیانه درگیر است که بستن دو مغازه  با کشتار هزاران نفر برایشان قابل مقایسه نیست هر چند هر دو گروه از مذاهب تندروی اسلامی هستند اما نظام ایران با زیرکی حرکات خزنده ای را تداوم داده است که برای اذهان اجتماعی هر چند قابل فهم است که اینان هم مانند داعش و طالبان افراطی هستند اما چون در پشت پرده با معاملاتی مشغول هستند چراغ سبز هم علما و آمرین عالی رتبه به گروههای اطلاعاتی و عملیاتی و امنیتی داده اند که حملات غیر انسانی را تشدید کنند

مغازه فرید و فرنوش پاشایی در گلشهر کرج به بهانه های پوچ پلمپ و اموال مصادره می شود و مغازه آرش کاظمی که تازه افتتاح شده بود پلمپ شده است

در ایامی که امامان جمعه و جماعات در تریبون نماز دفاعی از شهروندان ایرانی نمی کنند و اکثرا هم سکوت کرده اند و برخی هم از گروههای فشار استقبال می کنند

قوه قضاییه توان مقابله بر علیه سازمان های اطلاعاتی و امنیتی را هم ندارد و هم توانش را ندارد و البته هنوز هستند افراد شریفی که بسیار سعی در کم کردن فشار دارند که ایشان هم با تهدید بسیار مواجه شده اند 

رسانه های ایران هم تا به امروز به بی طرفی اقدامی نکرده اند و متاسفانه از حملات دفاع کرده و آنرا توجیه هم می کنند 

سازمان های مدنی هم در ایران اکثرا بسته شده اند و فعالین مدنی هم خود در زندان و تحت فشار هستند 

و این فشارها محدود به جامعه بهایی نیست و بسیاری از اقلیت های دینی و قومی  و فعالین اجتماعی را هم شامل شده است 

در حقیقت تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروههای نظام توسط سازمان هایی صورت می گیرد که پشتیبانی امنیتی و اطلاعاتی دارند و بر عیله نظام و قانون اساسی اقدام می کنند زمانی که در سازمان های جهانی حقوق بشر در ایران را رصد می کنند و این همه فشار غیر انسانی را مشاهده می کنند در اکثر جلسات این اقدامات غیر انسانی را محکوم کرده اند

.بهاییان هرگز بر علیه نظام تبلیغ نکرده اند و حتی اجازه دفاع پیدا نکرده اند و متاسفانه بیان و انتشار اخبار فشارهای وارده هم تا به امروز بر اکثر مسئولین تاثیر چندانی نگذاشته است

اما امید جامعه بهایی بر بدنه شریف مردم است که این اقدامات غیر انسانی و غیر قانونی و غیر اسلامی را محکوم کرده و با بهاییان هم همدردی می کنند و هم در حد توان خود از بهاییان در زمینه های اقتصادی پشتیبانی می کنند

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.