گزارش ماهیانه نقض حقوق بهاییان در ایران بهمن ۱۳۹۴

44

گزارش ماهیانه نقض حقوق بهاییان در ایران بهمن ۱۳۹۴

کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی در بهمن ماه  ۱۳۹۴ گزارشات و مستندات نقض حقوق بهائیان را همچون گذشته ماهیانه انتشار می دهد.

شهروندان بهایی همچون ماه های گذشته شاهد تبعیض و آزار و اذیت و نقض آشکار حقوق خودشان در ماه گذشته بودند که شرح این وقایع را نگاشته ایم.

از بارز ترین موارد نقض حقوق بهائیان در این ماه می توان به احکام صادر شده توسط دادگاه های استان گلستان و اصفهان دانست در استان گلستان چند شهروند بهایی به ۱۹۳ سال زندان محکوم شدند و در اصفهان بدون حضور خود شهروندان بهایی و وکیل آنان احکام آنها صادر شد.

۱.صدور حکم برای۷ شهروند بهایی در اصفهان , بدون حضور در دادگاه و داشتن وکیل

۲.برگزار نشدن دادگاه ذبیح الله رئوفی شهروند بهایی

۳.صبا گلشن,شهروند بهایی زندانی در پی عدم تمدید مرخصی به زندان برگشت

۴.فرح باغی شهروند بهایی, زندانی آزاد شد

۵.خسرودهقانی شهروند بهایی, زندانی آزاد شد

۶.عفیف نعیمی بدون تکمیل درمان به زندان گوهردشت کرج برگشت داده شد 

۷. بیست و چهار شهروند بهایی درگرگان به ۱۹۳سال زندان محکوم شدند

۸.طاهره رضائي شهروند بهایی با قانون آزادي مشروط از زندان آزاد شد

۹.بصیر ابراهیمی از دانشگاه اخراج شد

۱۰.سینا روانکرد از زندان آزاد شد

۱۱.مهرداد ذهنی میاندوآب از دانشگاه اخراج شد

۱۲.“آوا امینی شهروند بهایی محروم از تحصیل شد”

Related posts