(گزارش ماهانه نقض حقوق بهاییان در فروردین ۱۳۹۴)

11205083_790824547697505_4608254141936643366_n

(گزارش ماهانه نقض حقوق بهاییان در فروردین ۱۳۹۴)
شهروندان بهایی همچون ماه های گذشته شاهد تبعیض و آزار واذیت و نقض آشکارحقوق خودشان در ماه گذشته بودند که به شرح این وقایع نگاشته ایم.

کمپین نه به آزارو زندان هموطنان بهایی در ماه فروردین 1394 گزارشات و مستندات نقض حقوق یهایان را همچون گذشته انتشار می دهد.

۱-ایمان رشیدی و شبنم متحد دوتن از شهروندان بهایی ساکن یزد در سومین روز فروردین ۱۳۹۴ جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به زندان یزد منتقل شدند.

2.دیگر شهروند بهایی ساکن شهر یزد مهران اسلامی به دلیل آغاز محکومیت خود که به یکسال زندان محکوم شده بود به زندان یزد منتقل شد.

3.ممانعت از تدفین یکی از شهروندان بهایی در تبریز، ماموران امنیتی جسدمتوفی را بدون اطلاع خانواده و انجام مراسم مذهبی در شهری به دور از محل سکونت خانواده متوفی (در شهرستان میاندوآب ) به خاک سپردند.(پیشتر نیز چند تن از دیگر شهروندان بهایی اجازه دفن خویشاوندان خود را نداشتند).

4.فرحناز میثاقیان دیگرشهروند بهایى ساکن یزد پس از سه شهروند بهایی دیگر که در فروردین ماه امسال به زندان منتقل شده بودند جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به زندان یزد منتقل شد.

5.در اواسط فروردین ماه نیروهای امنیتی همدان با یورش به منازل شهروندان بهایی نه تن از شهروند بهایی را به نام های فریده ایوبی، شاهین راشدى، عاطفه زاهدى، رومینا طبیبى، مینا همتى و پروانه ایوبى حمید آذرنوش، مسعود آذرنوش فتانه مشتاق.بازداشت کردند و به مکانی نا معلوم انتقال دادند .بنا بر اطلاع کمپین نه به آزار زندان هموطنان بهایی هفت تن از این شهروندان بهایی پس از نزدیک به یک ماه با وثیقه آزاد شدند اما 2 تن از شهروند بهایی به نام فریده فتانه مشتاق و فریده ایوبی پس از چند روز از ازادی هفت تن از شهروندان بهایی با قرار وثیقه آزاد شدند.

Related posts