چرا بهایی شدم (بخش دوم)

858

چرا بهایی شدم (بخش دوم)

شاید انتظار داریم وقتی یک فرد بهایی را می بینیم خیلی از فضایل و رفتارها را در او مشاهده کنیم خوشبختانه بسیاری از بهاییان در جهت خضوع و خشوع و فروتنی و محویت و فنا حرکت می کنند و بیت العدل هم با ایجاد طرح روحی و تشکیل جلسات مختلف به روند یادگیری بهاییان کمک می کند اما باید بدانیم انسان دارای یک حقیقت است که دارای دو جنبه روحانی و حیوانی است همه انسان ها دارای نفس اماره و لوامه و ملهمه و راضیه و مرضیه و مطمئنه هستند اما همه انسانها در جهت شکوفایی نفس خود قدم برنمی دارند و این حقیقت در جامعه بهایی هم وجود دارد از زمان اغاز این دیان 172 سال گذشته و رشد بسیاری را در طول این زمان در افراد و موسسات و تشکیلات و جامعه بهایی مشاهده می کنیم

اما وقتی من بهایی شدم گاهی انتظار نداشتم که بهاییان اشتباهی کنند یا رفتاری غلط انجام دهند اما آیا بهاییان معصوم از خطا هستند و اشتباه و خطای یک بهایی اشتباه در دیانت است ؟ البته که نه این امری طبیعی است که انسانها ممکن است با هم درگیر شوند یا خطایی داشته باشند و من یادگرفتم که در سعی در خود سازی خویشتن خویش کنم و طرح روحی کمک بسیاری به من کرد از خط اول آن که بسیار مرا به تفکر وادار کرد

در جامعه بهایی هم رسانه ها هست و نفوذ افکار منفی وجود دارد اما من مشاهده می کنم که اکثریت جامعه در جهتی قدم برمی دارند که از اثرات منفی این رسانه ها دور باشند من مشاهده می کنم افراد بهایی بسیار کم به سمت مشروب یا مواد مخدر می روند و واقعا تعداد افراد بهایی که برخلاف تعالیم بهایی مشروب بخورند یا مواد مصرف کنند آنقدر قلیل است که شاید شما سالها یکی از انان را مشاهده نکنید

روابط نامشروع و فساد اخلاق که در جامعه امروز به عنوان آزادی مطرح می شود در جامعه بهایی بسیار نادر است و جامعه سعی در صیانت اعضای خود می کند و البته اگر من روزی فردی که خود را بهایی معرفی می کند و دارای فساد اخلاقی باشد او را بهایی نمی دانم و جرم او را به نام دیانت بهایی نمی نویسم همان طور که این همه دزد و فاسد و خطاکار در جامعه را به دیانت ایشان مرتبط نمی دانم

بهاییان در سیاست دخالت نمی کنند چرا که در تعالیم بهایی مداخله در سیاست نهی شده و تنها بیت العدل است که می تواند در سیاست دخالت کند یا اجازه ورود بهاییان به فعالیتی را بدهد اما باز هم انکار نمی کنم که امکان دارد فردی خود را بهایی معرفی کند و در سیاست هم دخالت کند یا در بحث های سیاسی و احزاب بخواهد دخالت کند اما این اشتباه فردی هیچ ربطی به جامعه بهایی ندارد و خوشبختانه بهاییان در طول 172 سال گذشته با دوری از سیاست توانسته اند به حفظ و صیانت جامعه بپردازند و حتی در ایران که بسیاری از گروه های سیاسی قلع و قمع شدند تنها جامعه بهایی بود که با عدم دخالت توانست ثابت کند که به فکر ایران است نه تفکر احزاب سیاسی

من بهایی شدم و متوجه شدم تعلیم و تربیت یک حقیقت ثابت غیر قابل انکار در جامعه بهایی است و همان طور که بهاییان پیامبر خود را بزرگترین معلم می دانند و خداوند را هم در جهت امر تربیت جامعه مشاهده می کنند و برای همین است که بهاییان فرزندان خود را از کودکی با اخلاق و فضایل انسانی بطور سیستماتیک آشنا می کنند و می گویند که خدا تربیت جامعه بشری را رها نکرده تا جهان مانند یک مزرعه بی کشاورز الوده به گیاهان هرز نشود اما باز هم مشاهده می کنم که هستند برخی بهاییانی که بیشتر به فکر امرار معاش خود و خانواده هستند تا امر تعلیم و تربیت اما مسرورم که این تعداد بسیار نادر و قلیل هستند و تشکیلات بهایی نهایت سعی خود را انجام میدهد تا روند تعلیم و تربیت یک روند خشک نباشد و با شادی و سرور همراه باشد و جذاب باشد و در کلاس های بهایی من معلم هایی را مشاهده می کنم که چقدر در روند یادگیری شاگردان خود حساس هستند

آری من بهایی شدم تا تاریخ ثبت کند که درد و رنج و شکنجه و کشتار و شهادت مومنین اولیه و هم اکنون بی تاثیر در بهایی شدن مردم نیست من بهایی شدم تا به ان زندانی بهایی بگویم اگر تو درد تنهای و سجن را تحمل می کنی امثال مرا به فکر وادار می کنی که در تو چه حقیقتی است که استقامت می کنی و حقیقتی که به آن رسیدی را انکار نکرده و نمی کنی

آری می بینم که جهان دچار مشکلات عدیده است و در جهان ؛من دو حرکت را به عینه مشاهده می کنم حرکتی که سازنده و در جهت رشد و یادگیری و در جهت حفظ محیط زیست و حفظ کودکان و تساوی زنان و دهها روند سازنده دیگر است و حرکتی دیگر که بسیار هم قوی است و در جهت ایجاد فرهنگ برهنگی و ایجاد روابط جنسی بدون ازدواج و ایجاد خشونت و کشتار و ایجاد فرهنگ تعصب و خرافات دینی و دهها حرکت تخریبی و غیر سازنده است و من مشاهده می کنم که جامعه بهایی واقعا به عنوان یک روند زیبا چقدر در جهت سازنده ساعی و کوشا است و دهها برنامه منظم و تشکیلات دقیق ایجاد کرده تا بتواند بدون تبلیغ دینی به سازندگی جهان کمک کند

اینها برایم ارزشمند است که در جهانی که برخی پیروان ادیان به کشتار و انتحار و ترویج فرهنگ منفی می پردازند بهاییان در جهت معرفی یک نظم نوین جهانی مملو از عشق و خضوع و محبت هستند و در تمام جهان بهاییان به تبلیغ می پردازند و برای ابلاغ فرامین پروردگار ساعی و کوشا هستند

بهاییان هر نوزده روز به تشکیل ضیافت نوزده روزه به عنوان یک مجموعه وحدت ساز می پردازند ضیافت نوزده روزه برای مشورت و تامل و بررسی مسایل کل جامعه جهان به تفکر و مشورت می پردازند به ملاقات هم می آیند اما از سخنان پوچ و بحث های بی معنی بدور هستند و زمان خود را به دعا و حل و فصل مشکلات جامعه مشغول هستند و این برایم بسیار ارزشمند است

بهاییان به تشکیل محافل روحانی سخت پایبند هستند تا در تمام جهاتی که نه تنها جامعه بهایی بلکه جامعه محلی به کمک نیاز دارند به یافتن راهکار بپردازند جامعه بهایی از روند حرکت به درون و دیدن جامعه صرف بهایی بیرون آمده و یادگرفته که باید برای جامعه محلی خود از هر اعتقاد و از هر قوم و قلبیه به مشورت بپردازند و از همه مردم هم کمک بگیرند

من دیگر به دنبال استدلال و بررسی ایات در کتب مقدسه نیستم چرا که سعی کردم و در کتب مختلف بسیار کنکاش کردم ولی برای متقاعد کردن دیگران روش من روش استدلالی از ایات نیست من از نیاز جهان می گویم و اینکه این جهان واقعا نیاز به نور دارد و این نور را تعالیم بهایی معرفی می کنم من احترام دیانت بهایی نسبت به زنان و کودکان و مردان و همه آحاد مردم می بینم من احکامی که دستور دوری از مردم را بدهد مشاهده نمی کنم جز در مواردی که خداوند بهاییان را از اشرار و فاسدین می خواهد دور نگاه دارد برایم کمی سخت بود تا درک کنم اما وقتی کسی بخواهد من یا فرزند من یا هر کس دیگر را به ترویج خشونت یا فساد یا روابط غیر انسانی تشویق کند و بر عقیده خود پافشاری کند و قصد تبلیغ نظرات زشت و زننده خود داشته باشد سعی می کنم از او دور شوم تا او در من تاثیر منفی نگذارد وقتی که تجاوز به زنان و مردان و یا کشتار مردم و یا آزار و اذیت مردم را بخواهد در بیاناتی هر چند جالب نمایش دهد من از او دور می شوم و متوجه شدم که جامعه بهایی هم در حفظ و صیانت جامعه به این افراد تذکر می دهد اما اگر این افراد به راه خود ادامه دهند اجازه ورود آنان را به جامعه بهایی نمی دهد و اگر کسی بهایی شده باشد و به روند زشت ادامه دهد او را سلب نسبت کرده و به جامعه اعلام می کنند که این فرد از نظر جامعه بهایی یک فرد بهایی نیست  تا رفتار زشت او در جامعه نفوذ نکند و آفت و بیماری و ویروس او در جامعه تکثیر نشود

از اینکه بهایی هستم خرسندم و شما را به تفکر در این اعتقاد دعوت می کنم

ایران روشن

25/10/1394

Related posts