هیجدهم تیر ماه ۱۳۶۱ یاد آور حماسه ۴ راد مرد مومن

دوستان همدل و همراهان باوفا

” آنکس که ترا شناخت جان را چه کند
فرزند وعیال و خانمان را چه کند “

هیجدهم تیر ماه ۱۳۶۱ یاد آور حماسه ۴ راد مرد مومن از زادگاه جناب طاهره و آمیز طرازالله سمندری در شهر قزوین است چهار نیک خصال که پرونده ناسوتی آنان سراسر خدمت و مهاجرت و امانت وصداقت بود هریک میتوانستند از ایران بخاطر شرایط بد دوره انقلاب ۵۷ خارج‌ شوند و جان بارزش خود را نجات دهند میتوانستند هنوز هم‌سایه پرمهرشان بر سر عیال وفرزندان باشد میدانستند طی نمودن هفت شهر عشق آخرین وادیش فقر وفناست وبا ایقان و ایمان قوی تمام شکنجه های دوره زندان را بجان خریدند به شأني که زندانبان قصی القلب و خالی از مهر خداوند و رسول الله درروزهای ملاقات بجهت شکنجه های زیاد زیر بغل مظلومین را میگرفتن و بسالن ملاقات میبردند اما آن خلق های بدیع کرهی از شکنجه گران و جلادان بدل نداشتند وبر محبتشان می افزودند اعمال پسندیده و محبت بی شائبه مسجونین در زندان خودگواه بزرگی بر حقانیت دیانتشان و صفات خداوندیست که از طریق دستورات الهی شارع اعظم کسب نموده بودند با وجودیکه مسجونین حکم اعدام خود را چند روز قبل از ملاقات میدانستند اما بخانواده خود دلداری داده وبه استقامت برحبل متین سفارش می فرمودند و چهره هاگشاده و متبسم بود که دلیلی بر روح بزرگ و اراده قوی و ایمان راسخ آنان بود . در روز ۱۸ تیرماه از سال ۶۱ معاندین مغرض چون عموی جناب طاهره آن چهار مظلوم را حکم اعدام داده در شهر قزوین تیرباران نمودند .

” استاد کائنات که این کارخانه ساخت
مقصود عشق بود و جهان رابهانه ساخت

اسامی چهار طائر قدسی بقرار ذیل میباشد :
۱- جناب منوچهر فرزانه مؤيد
٢- جناب محمد منصوري
٣- جناب محمد عباسي
٤- جناب جديدالله اشرف

يادشان تا ابد گرامی
کورش مؤمن زاده – ۱۳۹۸/۴/۱۸

با درود به ارواح پاک شهیدان ۱۸ تیر قزوین بجهت ارتقاء ارواح مجرده شان در عوالم ملکوتیه بدرگاه بی نیازش دعا ومناجات مینمائیم

یاد وخاطره شان جاوید و راهشان پر رهرو

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.