نامه ارسالی رئیس دانشگاه به نظام وظیفه جهت لغو معافیت تحصیلی یک شهروند بهایی

نامه

نامه ارسالی رئیس دانشگاه به نظام وظیفه جهت لغو معافیت تحصیلی یک شهروند بهایی

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان شهروندان بهایی:شايان ذاکریان دانشجوی اخراجی در سال ۱۳۸۹ می باشد که دانشگاه آزاد صرفا به دلیل بهایی بودن پس از نزدیک به یک سال تحصیل وی را اخراج کردند.

 

۴۴۴۴۳

این دانشجوی اخراجی پس از اصرار و پیگیری، دانشكده مجبور شد مدرك اخراجي ایشان را به وی بدهد در این مدرک که برای نظام وظیفه ارسال شده است ذکر شده شایان ذاکریان ماده آئین۲۹ آموزش اخراج شده است. امسال نیز خواهر شایان، نوگل ذاكريان ساكن كرج با رتبه ٤٨٢دركنكور هنر به دليل نقص پرونده محروم از ورود به دانشگاه شد.

بعد از انقلاب اسلامی در ایران محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل روند سیستماتیکی داشته است و هرسالهبا رشد قابل توجه ای مواجه بودهاست. این در حالی است که محمد جواد لاریجانی سخنگوی حقوق بشر قوه قضائیه منکر هرگونه تبعیض و محرومیت علیه شهروندان بهایی شده است.

 

 

Related posts