موزیک ویدیو *دشمن خاک* باصدای زیبای عهدی خواننده جوان بهایی

 

8787

 

موزیک ویدیو *دشمن خاک* باصدای زیبای عهدی خواننده جوان بهایی

متن این آهنگ زیبا به این شرح است

(متن) آهنگ “دشمن خاک” از عهدی

(قسمت نخست)
میگن زمانی که قائم بیاد و بره زندان زوده
ولی حقیقتیِ که تا حالا پنهان بوده
بگذریم، بریم سر اونی که جاسوس/گفت به من
هی گفت خودش خوبه. کابوس/شدم براش
چون میدونه راست رو میدونم
صدام میزنه “دشمن خاک” منم باز ایرانو میبوسم
می دونه عشق دارم به کارم، با حق وایسادم
تا پای دار هم برم تا ته پایدارم
ولی باز ظلم میکنه، میکشه، فکر میکنه نتیجه میده
به سمت اون هدف پستش بازم ندیده میره
از اون “جاهل های معروف به علم”ا
همون که گفت من نجسم. خودش در حاله؟ خوبه؟
ایمانی که داشت به خدا فروخته، حالا دنبالِ پوله
هرکی پُر غروره از روحانیت دوره. خوب، اره کوره
اخه تو میدونی معنیِ ادم پاک چیه؟
پس راستشو بگو… دشمنِ خاک کیه؟

(همخوان)
اره می نویسم با هر شعر و قافیه
بهم گفتی دشمنِ خاک، راستشو بگو… کافیه
اگه میدونی معنیِ ادم پاک چیه
پس راستشو بگو… دشمنِ خاک کیه؟ (۲)ا

(قسمت دوم)
از بچگی بهش گفتید نجسه
انقدر زحمت نکشه بعد به جای نرسه
لالای و قصه دیگه گذشته، فقط اشک و ترس حسه

بگو “دشمنِ خاک” اونه که برادرِ جنگ/شد و مرگ بر این و اون گفت
یا اونه که برابر سنگ/وایستاد و مثلِ بیست هزارتا دیگه شهید مُرد
گفت ایران بهشتِ برینِ، جور رو شدید خُرد
اونی که جوون ها رو دونه دونه کُشت
یا اون گفت ایرانو میسازم بی گلوله و مشُت
(؟)
تو که تاریخو تحریف کردی. کُشتی به نامِ “دین”ا
شستشوی مغزی… بچه انداختی تو میدانِ مین
من دشمنِ خاکم که میگم صلحِ جهان…
اتحاد، آزادی، تساوی مردان و زنان؟
بهائی نمیخواد اوضاعِ وطن بد شه
دشمن اینه؟ یا اونی که ابِ داغ ریخت تو دهنِ بچه؟

(همخوان)
اره می نویسم با هر شعر و قافیه
بهم گفتی دشمنِ خاک، راستشو بگو… کافیه
اگه میدونی معنیِ ادم پاک چیه
پس راستشو بگو… دشمنِ خاک کیه؟ (۲)ا

(قسمت سوم)
زنده باد یلدای و فرید بهمردی
دکتر علی‌مراد داودی … چه فردی
اسم شهید زیاده. دور شد هدف، رفت پایان
به دلیل “جاسوسی” بیست سال حکم به هفت یاران؟
اخه انسانیت کو با این رسمِ پستِ تو؟
“زندان عادل آبادِ شیراز… سال ۱۳۶۲”
از دستِ تو چند فرشته فدا شدن عاشقانه؟
مونا هم طناب دار رو بوسید.
به یاد بمانه/که دشمن اونیه که کشت واسه پول و ریاست
من جاسوسم که میگم دور شو از سیاست؟
نکنه دشمنِ خاک هرکیِ که میهن سازه؟
چرا تاریخ میهن رازه؟
ستم و جور بی اندازه بیش از حد بود
خواستم اعتراف کنم… دهنمو زد زود
تمام این صد و شصت سال بد بود!
اگه میدونستی معنیه ادمِ پاک چیه
راستشو میگفتی…. دشمنِ خاک کیه خدایش؟

(همخوان)
اره می نویسم با هر شعر و قافیه
بهم گفتی دشمنِ خاک، راستشو بگو… کافیه
اگه میدونی معنیِ ادم پاک چیه
پس راستشو بگو… دشمنِ خاک کیه؟ (۲)

Related posts