فریبا اشتری شهروند بهایی پس از دو سال از زندان آزاد شد

فریبا اشتری شهروند بهایی پس از دو سال از زندان آزاد شد

فریبا اشتری شهروند بهایی پس از دو سال از زندان آزاد شد

فریبا اشتری شهروند بهایی پس از دو سال از زندان آزاد شد

به گزارش کمپین بهایی یکی از شهروندان بهایی با عدم جرم و اتهام و خطایی دو سال حبس و زندان را تحمل کرد ؛ براستی شهروندان بهایی که هم اکنون در زندان هستند چه جرم و اتهامی دارند ؟

می گویند تبلیغ علیه نظام ؛ براستی چه کسان و گروههایی بر علیه نظام تبلیغ می کنند ؟ آنان که افراد بی گناه را زندانی می کنند و زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تحصیلی را دچار اختلال می کنند در حقیقت باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند که چرا شرایطی را فراهم می کنند که نظام در جهان بدنام دیده شود ؟ چرا افراد بی گناه را از کار و کسب منع می کنند که در جهان این اعمال در حقیقت تبلیغ علیه نظام است .

می گویند بهاییان گروههایی بر علیه نظام تشکیل می دهند که دروغ و افترا و تهمت است ؛ اما هستند افرادی که در بدنه نظام هستند و گروههایی را تشکیل داده اند که بهاییان و دیگر اقلیت ها را اذیت و آزار و زندان می کنند و در حقیقت این افراد هستند که گروههایی تشکیل داده اند که بر علیه نظام فعالیت می کنند هر چند این افراد از داخل نظام باشند .

فریبا اشتری  به عنوان فردی است که  تحصیل کرده و دانشجویان اخراجی بهایی را کمک علمی می کند آیا کمک تحصیلی یا کمک به درمان روان و اعصاب تبلیغ علیه نظام است ؟ یا افرادی که مبالغی هنگفت از بودجه کشور را صرف تشکیل سازمان ها و گروههایی می کنند که برنامه ایشان در حقیقت بدنام ساختن کلیت نظام و کشور است ؛ در طی این 37 سال گذشته آیا این افراد برای نظام چه خدمتی کرده اند آیا با دستگیری بهاییان و سایر اقلیت ها و زندان ایشان در جهان چه حقیقتی را نشان می دهند ؟ همه مردم جهان می گویند که نظام ایران برای اقلیت ها و شهروندان خود ارزش قائل نمی شود و به بهانه های دروغین افرادی که دیدگاه متفاوتی از نظر اعتقادی دارند به زندان محکوم می شوند ؛ چرا ؟

فریبا اشتری چرا باید دو سال در زندان باشد ؟ چرا نباید از علم و دانش و بینش ژرف ایشان برای کمک به مردم استفاده کرد ؟

فریبا اشتری دو سال در زندان بود و هم اکنون دهها نفر در زندان هستند ؛ این تبلیغ علیه نظام را چرا متوقف نمی کنند ؟ چرا بهاییان آزاد نمی شوند تا جهانیان باور کنند که در ایران هم امکان زندگی و آرامش وجود دارد ؟

نظام مدعی است که پایه و نمونه و الگویی از اسلام و حکومت اسلامی را به جهان می خواهد معرفی کند که مردم جهان بتوانند بر پایه آن زندگی کنند ؛ آیا نظام اگر بخواهد تسلط هفت میلیارد نفر را بعهده بگیرد چند میلیارد نفر را زندانی می کند ؟ چون دویست میلیون شیعه داریم و الباقی از نظر اعتقادی با نظام دیدگاه بسیار متفاوتی دارند ؛ آیا چند میلیون نفر را از تحصیل محروم می کنند چون در اعتقاد با نظام اشتراک ندارند .

نظام اگر تسلط بر جهان داشته باشد چند میلیارد مغازه و شرکت را مصادره می کند و محل کسب را پلمپ می کند ؟

این متن شاید این سئوال را برای برخی از مسئولین ایجاد کنند که حقیقتا در حال انجام چه اعمالی هستند ؟

برخی از مسئولین می توانند این ذهنیت منفی را از جهان پاک کنند و با ایجاد شرایط انسانی نظام را از دیدگاه افراطی و ارتجاعی دور کنند ؛ انشاءالله

اعقتاد داریم که اکثریت مردم شریف با این اذیت و آزار و زندان و فشار مخالف هستند و امیدواریم که هر یک از این مردم شریف بتوانند برای کم کردن و بتدریج محو کردن فشارها قدم بردارند ؛ انشاءالله

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.