عاقبت دشمنان عنود دیانت مقدس بهائی

عاقبت دشمنان عنود دیانت مقدس بهائی
عاقبت دشمنان عنود دیانت مقدس بهائی
عاقبت دشمنان عنود دیانت مقدس بهائی

 

______________________

* تاسف و تاثر احبای الهی از قتل ( شهادت ) بهائیان – که بدون پیگیری از سوی حکومت ایران رها میشود _ قابل درک است.

* احبای عزیز بدون ایجاد بغض و کینه در خود ، با توسل به بیان مبارک  که ” … از ظلم احدی نخواهند گذشت ” و تلاوت ادعیه مبارکه ،آلام خود را تسکین بخشیده و مجازات را به حق میسپارند.

*** در سه بخش این نوشته ، بتدریج به عاقبت محتوم دشمنان  حق اشاره خواهد شد .

1- امیرکبیر:

حضرت عبدالبهاء در مقاله شخصی سيّاح  میفرمایند :

 

” ميرزا تقی خان امير نظام وزير اعظم و اتابک معظّم شد… اين وزير شخصی بود بی تجربه و از ملاحظهء عواقب امور آزاده. سفّاک و بی باک و در خونريزی چابک وچالاک…”

 

(مقاله شخصی سيّاح- حضرت عبدالبهاء- صفحه ۱۹)

 

 

 

حضرت ولی عزیز امرالله ، در لوح قرن ، وی را  “اتابک سفّاک بی باک” و ” امیر سفّاک” میخوانند:

 

(توقیعات مبارکه حضرت ولی امر الله- لوح قرن احباء شرق (نوروز 101 بدیع) ، مؤسسه ملی مطبوعات امری، 123 بدیع ، صفحات 49 و 51)

 

” اتابک اعظم تقی سفاک و بی باک که حکم اعدام سیّد عالم را صادر نمود و جمعی از اصحاب را در مازندران و نیریز و زنجان و طهران شربت شهادت بنوشانید دو سال بعد از آن واقعه هائله بسخط شهریار پرکین مبتلا گشت و در حمام فین باسفل السافلین راجع شد …”

 

(توقيعات مباركه  خطاب به احباى شرق – شوقی افندی- صفحات ۲۵۵  و ۲۵۶)

2- سید جلال الدین اسد آبادی :

یا افغانی ، مردی بود سیاسی و مزور که بنهایت عداوت علیه امرالله و حضرت بهاء الله  اقدامات محتلف نمود . او شیخ احمد روحی و میرزا آقاخان کرمانی ( دو داماد یحیی ازل ) را دور خود گردآورد و از هیچ خدعه و نیرنگ و افترا به حق فروننشست . عاقبت به سرطان زبان مبتلا شده و از سخن گفتن بازماند. مدتی بعد زبانش را در اثر عمل جراحی از دست داد و لال و گنگ از دنیا رفت.

3- شیخ جمال الدین بروجردی :

 یا آقا جمال که در دوران حیات مبارک عنصری حضرت بهاء الله و در ابتدا بعلت خدماتش مورد تشویق حق قرار گرفت و القاب حسنه یافت ولی غرور اورا به حضیض نقض و مخالفت با مرکز حضرت احدیت کشاند . بکلی آبرو باخت و مورد قهر دوستان و اقوام و فرزندانش واقع شده بکلی تنها ماند و در نهایت بیکسی فوت نمود . جسد متعفن او بدلیل قهر خویشان پس از چند روز پیدا شده و در نهایت خواری بخاک سپرده شد . از او در آثار مبارکه به  کفتار و کفتار پیر یاد میشود..

4- ملا محمد ممقانی

وی مجتهد ظاهرا جامع الشرایط بود و در نهایت احترام و جلال زندگی میگرد و  ثروت و اندوخته فراوانی بدست آورده بود. ملا در دستگاه حکومتی جایگاه بزرگی داشت. پس از اظهار امر حضرت اعلی و اقبال بسیاری از ایرانیان به ایشان ، حکومت قاجار سلطنت خود را در خطر یافت لذا در نهایت شقاوت و با اجرای احکام مذهبی علمای جهل ، حضرت باب را به نقاط بعید تبعید کرد تا اینکه صدای ایمان و ایثار بابیان ، حکومتیان را در هراس افکند و با دستور و فتوای مجتهدین دنیا پرست ایشانرا به تبریز آورده و به شهادت رساندند. ستاره بخت ملا محمد ممقانی پس از شهادت حضرت رب اعلی بناگاه افول نمود و قسمت اعظم ثروت او نصیب مخالفینش گشت و از آن ثروت قارونی اندکی باقی ماند. تا اینکه به بیماری صعب العلاج مبتلا شد . بدنش متعفن شد بطوریکه فرزندان او نیز وارد اتاق او نمیشدند. سرانجام در سکوت و تنهائی کامل و با بدنی متعفن در گذشت.

5- آقا جان بیک خمسه ای و سربازان او

او فرمانده فوج خاصه ناصری در تبریز بود که داوطلب شهادت حضرت رب اعلی گردید. بیک پس از شهدت حضرت اعلی ، بناگاه مورد قهر حکومت واقع شد !! و او و سربازانش به دور ترین نقطه از تبریز که آب و هوائی بسیار گرم و شرجی داشت  یعنی به خرمشهر گسیل گردید تا با دشمنانی موهوم نبرد کند. تعدادی از سربازان او در زمان عزیمت ، هنگام ظهر در سایه دیواری به استراحت بودند که دیوار فرو ریخته و چند تن  در زیر آوار دیوار از بین رفت. در واقع تا زمان رسیدن به محل خدمت ! تعداد کمی از آن فوج بزرگ ناصری باقی ماند. در خرمشهر ، که سربازان دیگر و مردم مطلع شده بودند  او یک سید جوان ( فرزند پیامبر )  را داوطلبانه تیر باران کرده است از او روی برگردانده و با کینه با وی  برخورد نمودند. سرانجام جناب بیک دور از شهر و دیار خود شبانگاه بقتل رسید پس از این اتفاق ، دولت  شایع نمود که  جاسوسان دشمن او را کشته اند !!

6- جمال پاشا

او فرمانده نیروی عثمانی در قسمتی از جنگ جهانی اول بود که بواسطه اعدام عده ای از هموطنانش به ظلم و قساوت مشهور شده بود. وی در ماموریتش به مصر در اواخر جنگ بین المللی در حیفا با حضرت عبدالبهاء ملاقات کرد و به تحریک ناقضین قسم خورد که چون از فتح مصر بر گردد آن حضرت را اعدام کند !! ولی فقط بختش و خبر مرگش برگشت ! او در مصر شکست خورد و در حال فرار ، شبانگاه توسط دو سرباز که کینه ای از او بدل داشتند به قتل رسید. سربازان نقل کرده اند که پاشای مقتدر عثمانی جهت نجات جان بی مقدار خود به پای آنان  افتاده و زن و دختر و ثروتش را به آن دو می بخشد تا از جانش بگذرند. حتی اگر این قسمت را نادیده بگیریم ، شکست او در جنگ و از دست دادن آبرو و حیثیت سربازی و فرار او برای یک فرمانده بسیار مغرور،  مجازات سنگینی بوده است.

حال شعری را دوستی ارسال کرده است در اینجا مفید می دانم 

مادران پشت در زندانند
پدران دست به پیشانی غم
کودکان در قفس ناله ظلم 
یکنفر گرد عدالت را ریخت 
شیشه اش را که شکست 
چشمهایش را بست
در ته دره ظلم
 خاکه هایش را ریخت

یک نفر آنسوتر 
دست‌هایش بالا 
رو به میزان عدالت نالید 
ظالمان ظلم بس است 
به خداوند خداوند قسم 
که خدایی هم هست
ناظر ظلم و جفا های شما
و زمان محشر 
می‌ستاند حق را 
از دل تاریکی
از شب تار فرو خفته به پهنای دل آزادی
و شما با زاری
در سیه چال جفاتان گریان
که فغان مسند حق را که علی داد امانت روزی
به گل اشک خداوند
که با خاکه عدل 
خشت تقلید و ریا ساخته 
 بر فرق علی کوبیدی

یک نفر اینسوتر 
کورسویی ز امید 
در دلش میتابد
شاید آن حاکم شرع 
چشم دل باز کند 
شاید این قاضی ظلم
حکم انصاف کند
چکش حکم قضا
بر سر خشت ریاست کوبد
خشت تقلید و ریا خرد کند 
مادران پشت در زندانند
کودکان در قفس ناله ظلم 
پدران دست به پیشانی غم 
 یکنفر گرد عدالت را ریخت

کودکی ناز و قشنگ
اشک در چشمانش 
رو به قاضی چون مرد
دست بالا آورد
که جناب والا 
هست اجازه آقا؟ 
من بیانم و بیانی دارم 
یازده سال شما سن من است
روزبه نه سالست
راستی میدانی سن وداد 
شش سال است ؟ 
به گمانم که تو نشناخته ای ورقا را
یا که شیما و انیسا جان را
چونکه همسن نمی دانم کی 
 حکمها میدادی

دست او بالا ماند
هست اجازه آقا؟ 
من نمیدانم عشق
از چه رو جرم شده!؟ 
خدمت از روی صفا
 زشت و منفور شده!؟ 
داد دارم قاضی 
داد من را بستان
ساعتی زندانی
بهر مادر و پدر
یا برادر خواهر
ظلم بر آزادی است
ظلم بر معنی داد 
ظلم بر معنی عشق
ظلم بر معنی پیغام خداست
دست او بالا هست
هست اجازه آقا؟ 
کودک ناز و قشنگ 
 اشک بر چشمانش

ظالمان ظلم بس است 
به خداوند خداوند قسم 
که خدایی هم هست 
 که خدایی هم هست

امرالله حکمت شعار

 

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

 

 

هر آدمی که کشته‌ی شمشیر عشق گشت

گو غم مخور که ملک ابد خون‌بهای اوست

 

#سعدی

من نه آنم که به تیغ از تو بگردانم روی

امتحان کن به دو صد زخم مرا بسم الله…!

 

#صائب_تبریزی

 

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

روبه صفتان زشت خو را نکشند

 

گر عاشق صادقی ز کشتن مهراس

مردار شود هرآنکه او را نکشند

 

.          در بارهء ظلم ظالمان

 

ظالمان را به خداوند واگذارید و این بیان

مبارک را به خاطر آورید که می فرمایند :

” ای ظالمان ارض ، از ظلم دست خود را

کوتاه نمائید که قسم یاد نموده ام از ظلم

احدی نگذرم .” ورای مصائبی که شما را

از هرجهت احاطه نموده بنگرید و به بینش

شکوهمند این امر اعظم که اصلاح عالم و

سعادت امم است ناظر باشید . با تاسی به

حیات هیاکل مقدسه امرالله و نیاکان روحانی

خود و بر طبق مثل بارزی که خود در طی

سی سال گذشته به جهانیان ارائه داده اید

در شداید ، صبور و بردبار بمانید ، به فدا

 کاری های الهام بخش خود ادامه دهید و

سهم خود را در بنای جهان و ایرانی متحد،

آباد و آزاد بیش از پیش ادا نمائید .

در اعتاب مقدسه علیا به یاد فرد فرد شما

عزیزان هستیم .

            بیت العدل اعظم

پیام 1 فروردین 1390

.         خداوند منتقم قهار است

حضرت بهاء الله می فرمایند ، قوله تعالی :

” البته خداوند بر حیات نفوسیکه نسبت بما

بیعدالتی کردند تسلط داشته و بخوبی از

کردار آنان آگاه است و بواسطه معاصیشان

آنانرا مورد عقوبت قرار خواهد داد بدرستیکه

خداوند منتقم قهار است ( ترجمه)”

 

قد ظهر یوم المیعاد

آهنگ بدیع سال سی ویکم شماره337

صفحه 6

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.