شبنم متحد بعد از دو سال حبس آزاد شد

مهبد اتحادی به قید وثیقه آزاد شد

مهبد اتحادی به قید وثیقه آزاد شد

شبنم متحد آخرین زن زندانی در زندان یزد تنها به دلیل اعتقادات دینی و الهی و پایبندی به روحانیات و احکام و تعالیم حضرت پرودگار بازداشت بود و دو سال حبس و درد و رنج را متحمل شد همسرش هم در یزد زندانی شد تا گروه  های فشار و سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی که تصور می کنند می توانند اراده الهی را با قدرت بشری محدود کنند و به بند بکشند فشار دیگر را به جامعه تحمیل کنند .

شبنم متحد هیچ جایی بر علیه نظام تبلیغ نکرده بود و هیچ فرد بهایی هم بر علیه نظام و حکومت تبلیغ نمی کند .

جامعه بهایی بیان اعتقادات و حتی تبلیغ آیین بهایی را از فرائض روحانی خود می داند اما اکثر زندانیان حتی به دلیل تبلیغ آیین بهایی هم بازداشت نشده اند تنها گروگان هایی هستند تا جامعه ایران بداند نمی توانند دیدگاه و ایینی بجز دیدگاه و آیین حاکم را در زندگی مجری دارند

در تمام ادیان الهی بیان اعتقادات نه تنها آزاد است که واجب و فرض است و هر فرد بهایی در اغاز موظف به خود سازی برای رشد فردی است و بعد موظف است که برای رشد و شکوفایی جامعه قدم بردارد که رشد فردی بدون رشد جامعه مفهوم و معنا ندارد

حال بهاییان به دلیل اینکه در جهت رشد فردی و رشد و سربلندی جامعه قدم بر میدارند بازداشت و زندانی می شوند و حتی اجازه دفاع عادلانه هم ندارند

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.