تقدیر؛ یاران ایران (قسمت دوم)

تقدیر؛ یاران ایران
تقدیر؛ یاران ایران
تقدیر؛ یاران ایران

تقدیر ؛ یاد یاران (قسمت دوم)

در طول زمان در تاریخ بشریت تقدیر الهی گاه شرایط را به گونه ای قرار می دهد که قرار است افرادی مورد امتحان و سنجش الهی قرار بگیرند ؛ البته خداوند هیچ گاه فردی را انتخاب نمی کند که شمر یا یزید باشد اما علم و آگاهی خدا در این است که چه افرادی چه رفتاری خواهند داشت و چه افکاری ؛ و چگونه حسین مظلوم در طول تاریخ بارها به شهادت می رسد و چگونه است که یاران حسین بارها خیمه هایشان به آتش کشیده می شود .

در ایران بنا به اراده الهی تقدیر بر این بود که رسالت و آیین جدید از این مرز و بوم آغاز شود و افراد  این سرزمین مورد سئوال و سنجش الهی قرار گیرند ؛ پیامبر الهی مبعوث شد و مورد مخالفت علما و امرا و سلاطین قرار گرفت و حبس و تبعید و یارانش هم مورد اذیت و آزار قرار گرفتند .

افرادی هم از همین سرزمین بودند که حق انتخاب داشتند که از یاران پیامبر الهی باشند یا در برابر او قد علم کنند و این داستان از 174 سال پیش آغاز شد و همچنان ادامه دارد ؛ البته بهتر است بگوییم که هزاران سال است که افرادی حق را انتخاب می کنند و افرادی در برابر حق ایستادن را انتخاب می کنند .

38 سال است که دو دیدگاه مطرح شده است و دیدگاهی به نام حکومت و قدرت و ثروت و امکانات در سراسر کشور رسمیت دارد ولی دیدگاهی دیگر هم که از 174 سال پیش به اراده الهی با کتابی و پیامبری ظهور کرده است 38 است که مورد حمله قرار گرفته است ؛ همانگونه که هزاران سال پیش هم افرادی بودند که در برابر آیین خدا ایستادند و هنوز هم می ایستند .

دیدگاه حاکم برای خود آینده ای را طراحی کرده است که دیدگاهش و نظرگاهش در اوج باشد ؛ اما مورد مقبولیت و محبوبیت نبوده و نیست و نخواهد بود چرا که با دیدگاه الهی در نزاع است ؛ اما اینان در نزد افرادی هم محبویبت و مقبولیت دارند افرادی که از جنس و رنگ الهی نیستند.

38 سال است که افرادی به نام زندانی و افرادی به نام مامور و بازجو و زندانبان و قاضی مورد امتحان و سنجش الهی قرار می گیرند .

زمان سالگرد دستگیری یاران ایران است که ایشان هم همانند صدها هزار ایرانی در طول 174 سال گذشته مورد امتحان قرار گرفته اند تا دیدگاهی را مطرح کنند که می تواند مثبت باشد یا منفی انتخاب با خودشان است و تشخیص هم با جامعه و مردم شریف است که آیا ایشان چه می گویند .

ایشان دستگیر شدند ؛ اما آیا مجرم بودند و جرمی صورت گرفته بود ؟ همانند یاران مسجون در طول تاریخ چرا یوسف را دربند کردند ؟ چرا ائمه اطهار همگی مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و دستگیر شدند .

آیا سند و مدرک و شاهدی دال بر اثبات اتهامات وارده در دادگاه ارائه شده است ؟

شاکی ایشان چه مرجعی بود ؟

آمده که سازمان اطلاعات به عنوان شاکی شکایت کرده است

بازجوی ایشان چه مرجعی بوده است ؟

آمده است که سازمان اطلاعات به عنوان بازجو انتخاب شده است تا از یاران ایران بازجویی نمایند .

وکیل یاران ایران که بود و آیا توانست مطابق قانون از یاران ایران دفاع کند ؟

آمده است که بیشتر وکلای یاران ایران یا دستگیر شدند یا مجبور شدند از کشور خارج شوند چون از بهاییانی دفاع کرده اند که در ژنتیک حاکمان با بهاییان مخالفت دارند .

اما تقدیر الهی در اینجا چه نقشی دارد ؟

خداوند می خواهد به بشر دیدگاه خود را معرفی کند ؛ خدا طرفدار صلح و آرامش و مخالف کدروت و نفرت و نزاع و جدال است و برای بیان آیین خود شخصا وارد نمی شود بلکه از بندگانی که مومن و با استقامت است دعوت می کند تا دیدگاه الهی را عملا و لسانا مطرح کنند و هزینه و بهایش را هم بپردازند .

و خداوند هم می خواهد دشمنان دیرین خود را هم به جامعه بشری معرفی کند و برای همین نیاز به افرادی ندارد که دشمنی کنند بلکه خداوند زمانی که دوستان خود را به جامعه معرفی می کند دشمنان خودشان می آیند و حتی با خود خدا هم نزاع و جدال می کنند چه برسد به بندگانش .

خداوند مروج علم و دانش است و گروهی از بندگانش که با علم و دانش دشمنی دارند افرادی از مومنین که به ترویج علم و دانش همت می کنند را به بند می کشند و سالیان طولانی زندان را برای عدم رشد و تعالی علوم اختصاص می دهند .

خداوند مخالف تعصب و تقلید و رفتار کورکورانه است برای همین در تقدیر خود افرادی را به جامعه معرفی می کند که با تعصب می جنگند و در تقدیر الهی تحری حقیقت نهفته است که دشمنان حق با خرافات و تقلید و تعصب مروجین حقیقت را به بند می کشند .

خداوند دستور فرموده کار و کسب و امرار معاش هم عبادت خداست و دشمنان خدا هم که مخالف عبادت بندگانش هستند مانع رشد اقتصادی بندگان خدا می شوند تا مانع عبادت و رشد روحانی ایشان شوند .

خداوند خود بهترین در قضاوت و شهادت است که خود بزرگترین شاهد در جهان است اما تقدیر الهی این است که گاه افرادی در طول تاریخ لباس قضاوت بر تن می کنند معرفی نماید  که دست نشانده قدرت و اقتدار سیاسی هستند و احکامی را صادر می کند که هرگز مورد رضایت حقیقت و رحمانیت خدا نیست .

خداوند ثابت کرده که مردم را برابر می داند و با تبعیض مخالف است و با بی عدالتی روی خوشی خدا ندارد اما خداوند مومنین و دوستانی دارد که برای اثبات عدالت الهی خود را در برابر بی دادگاه ظالمان سخت استقامت می کنند تا مردم درک کنند که عدالت الهی چقدر شفاف است ؛ یاران ایران و سایر مسجونین و بسیاری از مردم ایران از هر عقیده و آیینی مورد امتحان بی عدالتی قرار می گیرند چون برای شناخت نور ؛ تاریکی را باید درک کرد .

خداوند ارج و اهمیتی خاص برای علمای حقیقی دارد اما هستند افرادی که لباس اجتهاد بر تن می کنند و ما در این 38 سال شاهد ملاحظات دنیوی برخی علما هستیم ؛ یاران ایران خود مبتلا به فتوای کور دهها تن از چنین علمایی هستند که این عاشقان الهی را به اسامی کافر و ملحد و مشرک و نجس مخاطب ساختند .

حال شاید اغراق نباشد که حال هفت نفر یاران ایران نیستند که ایشان خمیر مایه بودند که در محیطی مناسب قرار گرفتند و تکثیر شدند ؛ حال آیا می توانید منکر این حقیقت شود که ما شاهد هزاران جمع مانند یاران ایران و خادمین عزیز هستیم ؟

آری ما همگی یار و یاور ایرانیم ؛ برای ایرانیم ؛ در ایرانیم ؛ برای ایرانیم ؛ از ایرانیم ؛ فدای ایرانیم

و انشاءالله باشد که همگی یاران ایرانیم

باشد که در تقدیر الهی قسمت ما هم باشد که بتوانیم قدر خود را بدانیم که واقعا هر یک از ما می توانیم همانند صدها هزار یار ایران باشیم که صبور و مستقیم باشیم از بند خسته نشویم و شهادت و انفاق عمر نترسیم و بلا را مشتاق و منتظر باشیم .

انشاءالله  

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.