تبلیغ و تهدید علیه محل کسب شهروندان بهایی توسط خبرگزاری های جمهوری اسلامی

محل-کسب-320x256

تبلیغ و تهدید علیه محل کسب شهروندان بهایی توسط خبرگزاری های جمهوری اسلامی

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:یکی از خبرگزاریهای وابسته به سپاه پاسداران در شهر زاهدان با قرار دادن عکس فروشگاه عینک فروشی یکی از شهروندان بهایی در این شهر اقدام به تهدید و تبلیغ علیه محل کسب این شهروند بهایی نموده است.

این خبر گزاری ضمن تاکید برضاله بودن آئین بهایی تاکید بر عدم هرگونه معاشرت و خرید و فروش با شهروندان بهایی در این شهر دارد وبرای ثابت کردن گفته های خود متن های از فتواهای صادر شده توسط رهبر جموری اسلامی و چند تن از مراجع قم را در خبر خود قرار داده است.

فتوا علیه شهروندان بهایی

در این فتوا های صادر شده از سوی این مراجع و رهبر ایران، ضمن توهین به شهروندان بهایی و فرقه ضاله نامیدن این آیین خواسته شده است از هرگونه معامله و معاشرت با این شهروندان ایرانی جلوگیری شود.

علی رقم تبلیغات و جو سازیهای رسانه ای دولتی و نیروهای تندرو ی وابسته به جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی در ایران شاهد ایجاد همبستگی  و همدلی بین اکثریت مردم ایران با شهروندان بهایی در ایران هستیم.

Related posts