بهروز توکلی

 

bahai

بهروز توکلی

بهروز توکلی۶۴ساله پس از زندانی شدن کنونی، به طور متناوب بازداشت و اذیت و آزار را تجربه کرده و در (١٣٨۴/١٣٨٣)، به مدت چهار ماه .بدون اتهام زندانی شد و بیشتر این مدت را در زندان انفرادی گذراند.

آقای توکلی، متولد ١٠ خرداد ١( ١٣٣٠ ژوئن ١٩٥١) در مشهد، در دانشگاه روانشناسی خواند وسپس دو سال خدمت وظیفه را با درجۀ ستوانی در ارتش به پایان رساند.

اوبعد دوره های آموزشی رادیگری را گذراند و در مراقبت از معلوالن جسمی و ذهنی تخصص یافت. وی تا زمان اخراجش در سال ١۳٦۰ تا ١۳٦١ ، در ِ یک سمت دولتی مشغول به کار بود.

آقای توکلی در سن ٢٣ سالگی با خانم طاهره فخرتوسکی ازدواج کرد. آنها دو پسر دارند. آقای توکلی برای تأمین زندگی خود و خانوادهاش پس از اخراج از کار دولتی، یک مغازۀ نجاری کوچک در شهر گنبد به راه انداخت. او مجموعهای از کالسهای مطالعات بهائی را نیز برای بزرگساالن و جوانان تأسیس کرد. آقای توکلی به صورت متناوب بارها توسط مقامات بازداشت شده است. از جمله بدترین این بازداشت ها، دستگیری سال ٢۰۰٥( ١٣٨۴/١٣٨٣ بود که در آن زمان، همراه همکار خود در گروه یاران، فریبا کمالآبادی، به مدت ١۰ روز بدون تماس با بیرون توسط مأموران اطالعات نگه داشته شد.

او چهار ماه دیگر را در اسارت گذراند و طی این بازداشت به مشکالت جدی کلیوی و استخوانی دچار شد.

هفت رهبر بهائی که بدواً به ٢٠ سال زندان محکوم شدند مدت‌ها به جامعۀ ایران و جامعۀ بهائی هر دو خدمت کرده‌اند. شش نفر از این جمع در تاریخ ۱۴ مه ۲٠۰۸ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷) در خانه‌های خودشان در تهران دستگیر شدند. نفر هفتم، مهوش ثابت، قبل از دیگران، در تاریخ ۵ مارس ۲٠۰۸ (۱۵ اسفند ۱۳۸۶)، در جریان سفری به مشهد دستگیر شده بود. این افراد هفته‌ها بدون هیچ اطلاعی در بازداشت بودند و بیش از یک سال حق دسترسی به مشاورۂ حقوقی نداشتند.

 

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.