بهاییان ایران ؛ گزارش هفته اول از سال 2017

بهاییان ایران گزارش هفته اول 2017
بهاییان ایران گزارش هفته اول 2017
بهاییان ایران گزارش هفته اول 2017

ایقان شهیدی بعد از پنج سال از زندان آزاد شد
شکوفه رنجبر سیسان از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی اخراج شد.
بازداشت روحیه زینلی در کرمان 

دستگیری مریم بشیر در برازجان بوشهر

دستگیری برهان اسماعیلی در برازجان بوشهر 
آزادی به قید وثیقه مریم بشیر از زندان برازجان بوشهر 
نسیم محبوب راه وفا به دلیل بهایی بودن محروم از تحصیل شد
برهان اسماعیلی به قید وثیقه زندان برازجان بوشهر آزاد شد
نامه سرگشاده یکی از شهروندان مازندران به استاندار مازندران
فشار برای گرفتن تعهد از شهروندان و صاحبان کسب و کار در مازندران
فک پلمپ دو مغازه در کرج
فک پلمپ سه مغازه در کرج

توقیف اموال صاحبان کسب و کار در کرج 

در هفته اول سال 2017 کمپین بهایی برای واضح کردن وقایع و اتفاقات به نگارش گزارش هفتگی اقدام کرد سعی خواهیم کرد که انشاءالله اگر بتوانیم هر هفته اخبار مرتبط با جامعه بهاییان ایران را تحت پوشش قرار بدهیم در هفته ای که گذشت متاسفانه فشارهای دستگیری و فشار بر اهالی کسب و کار شدت بیشتری گرفت نمی توان نوشت چرا این وقایع هنوز تداوم دارد زیرا همگان واضح و اشکار می دانند که فعلا نظام و گروههای فشار برنامه تضعیف بهاییان در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و علمی و شهروندی با شدت ادامه می دهد تا زمینه زندگی عادی و طبیعی را برای بهاییان مختل سازند در طول 37 سال گذشته این روند گاه بسیار شدید و گاه کمی با اهستگی جریان داشته و هنوز دارد ؛ کمپین بهایی امیدوار است در گزارشات بعدی از روند مثبت بیشتری بتوانیم گزارش دهیم همانطور که در این هفته پنج مغازه فک پلمپ شد و چند شهروند هم فعلا با قید وثیقه آزاد شده اند و انشاءالله بزودی از آزادی های بدون وثیقه و از آزادی کسب و کار و زندگی طبیعی بهاییان گزارش دهیم 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.