حضرت عبدالبهاء

حضرت عبدالبهاء

 • مقام زن در دیانت بهایی

  مقام زن در دیانت بهایی در ایام گذشته عالم اسیر سطوت و محکوم قساوت وقوت بوده و رجال به قوه شدت و صلابت جسم ...

  مقام زن در دیانت بهایی در ایام گذشته عالم اسیر سطوت و محکوم قساوت وقوت بوده و رجال به قوه شدت و صلابت جسماً و فکراً بر زنان تسلط یافته بودند ؛ اما حال این میزان به هم خورده و تغییر کرده ؛ قوه اجبار رو ...

  Read more
 • تاریخ آیین بهایی بخش( 4) حضرت عبدالبهاء

    تاریخ آیین بهایی بخش( ۴) حضرت عبدالبهاء تولد مبارک حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاالله و آسیه خا ...

    تاریخ آیین بهایی بخش( ۴) حضرت عبدالبهاء تولد مبارک حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاالله و آسیه خانم در طلوع فجر همان شب تاریخی پنجم جمادی الاول ۱۲۶۰ ه.ق برابر با ۲۳ ماه می ۱۸۴۴ میلادی در مدینه ...

  Read more