آزار و اذیت شهروند بهایی  محمد تدریسی در یزد

آزار و اذیت شهروند بهایی محمد تدریسی در یزد

 

آزار و اذیت شهروند بهایی محمد تدریسی در یزد
آزار و اذیت شهروند بهایی محمد تدریسی در یزد

بار دیگر یزد و سازمان اطلاعات و امنیت و گروه های فشار دین ستیز و دین هراس به اذیت و آزار جامعه بهایی پرداختند و این بار جناب آقای محمد تدریسی بعد از تفتیش و غارت اموال منزل به اداره اطلاعات منتقل شده است چرا ؟ برای اینکه او شهروند بهایی ایرانی است و سازمان های امنیتی مردم ایران را به شهروندان درجه یک که تعداد محدودی و قلیلی هستند که از سران کشور و وابستگان و بستگان ایشان هستند و شهروندان درجه دوم که مردم عادی هستند که شیعه هم هستند ولی هر لحظه امکان دستگیری و اذیت و آزار ایشان به هر بهانه ای وجود دارد و شهروندان درجه سوم که اقلیت های رسمی مانند یهودیان و مسیحیان و سایر اقلیت های رسمی هستند و شهروندان درجه چهارم هم سایر اقلیت های غیر رسمی هستند که در ایران به رسمیت شناخته نمی شوند و هر روز به هر دلیلی گروه های فشار به انواع مختلف به اذیت این جوامع می پردازند و شاید ایران جز معدود کشورهایی است که شهروندان خود را اینگونه تقسیم بندی کرده است حتی گاه کل مردم کشور را به دو دسته خودی و غیر خودی هم تقسیم می کنند که کسانی که شیعه و مقلد و کورکورانه تسلیم هستند و هر چه بگویند بله قربان می گویند جز خودی هستند و الباقی مردم همگی غیر خودی هستند حتی در دسته غیر خودی سران کشوری و لشکری هم هستند ولی چون مقداری خواسته اند اندیشه کنند و سیستم را نقد کنند جز غیر خودی ها ثبت شده اند .

در غیر خودی ها بیش از نود درصد زنان که حجاب اجباری را قبول ندارند و نود درصد مردان که از این زنان که خواهان عفت و عصمت  همراه آزادی پوشاک هستند ولی فعلا علما که اختلاس و فساد و رشوه ها و هزاران مشکل کشور را بی خیال شده اند و به جان زنان با عفت افتاده اند و بعد هم به جان موسیقی ایران و خدا داند که در آینده نوبت کیست یا چیست ؟

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.