وحید تیزفهم  از مدیران پیشین جامعه بهایی  ایران، پس از تحمل ده سال حبس از زندان آزاد شد

وحید تیزفهم از مدیران پیشین جامعه بهایی ایران، پس از تحمل ده سال حبس از زندان آزاد شد به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی وحید تیزفهم...

جمالدین خانجانی ۸۴ ساله واز مدیران زندانی  جامعه بهایی   پس ازتحمل ۱۰ سال حبس از زندان آزاد شد.

جمالدین خانجانی ۸۴ساله واز مدیران زندانی جامعه بهایی پس ازتحمل ۱۰ سال حبس از زندان آزاد شد. به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی؛جمالد...

پلمپ قبرستان بهاییان در آستانه نوروز در کرمان به گزارش کمپین نه به آزار وزندان هموطنان بهایی: قبرستان بهاییان کرمان(گلستان جاوید)توسط مقامات شهرد...

محکومین دو شهروند بهایی به دلیل اعتقادی به ۱۰ سال حبس

  محکومین دو شهروند بهایی به دلیل اعتقادی به ۱۰ سال حبس به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی روحیه نریمان و فرزاد دلارام که زوج ب...

آشنایی با دیانت بهایی

آشنایی با دیانت بهایی

اخبار

آشنایی با زندانیان بهایی

محرومان از تحصیل

آشنایی با دیانت بهایی

نوروز در آیین بهائی

درآمد: نوروز نه تنها عید صیام و آغاز سال نو بهائی بلکه نماد تجدید حیاتِ معنوی و یگانگی نوع بشر است که بهائیان سراسر...

پیام نوروز بیت العدل اعظم الهی 1396

پیام بیت العدل اعظم الهی در نوروز 1396 شمسی 174 بدیع نوروز ۱۳۹۶ پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند...

آشنایی با زندانیان بهایی

تقدیر؛ یاران ایران (قسمت دوم)

تقدیر ؛ یاد یاران (قسمت دوم) در طول زمان در تاریخ بشریت تقدیر الهی گاه شرایط را به گونه ای قرار می دهد که قرار است افرادی مورد امتحان و سنجش الهی...