آزادی بیان
  • یک نامه به هفت نفر

    یک نامه به هفت نفر زمان انتخابات زمانی هست که بسیاری از مردم دغدغه های خود را مطرح می کنند و انتظار دارند ...

    یک نامه به هفت نفر زمان انتخابات زمانی هست که بسیاری از مردم دغدغه های خود را مطرح می کنند و انتظار دارند که ریاست جمهوری بتواند راهکاری برای حل مشکلات داشته باشد و برنامه ای مدون برای رفع فشارهای مرد ...

    Read more