مقاله كوتاه از برگهائي از تاريخ

برگهائي از تاريخ

” راست قامتان تاريخ باخون خود تاريخ را نگاشتند ”

در ايام استقرار رمس مطهر حضرت نقطه اولي احباء نيريز در حضور مركز ميثاق مشرف بودند و همه منتظر و مترصد فرمان مبارك نسبت به استقرار عرش مبارك مبشر اعظم بودند كه اين پيروزي پس از قريب به ٦٠ سال به مقّر اصلي خود در جبل الرب استقرار يابد كه هيكل مبارك پس از مدتي نگاه به دريا افكنده فرمودند كه احباء نيريز با نثار خون خود استقرارعرش اعلي را رقم زدند و فرمان مبارك نسبت به استقرار رمس مطهر حضرت اعلي و انيس بيقرار در كوه كرمل مرتفع گشت .
در طول تاريخ مشعشع آئين بهائي بحران با پيروزي تؤام و آميخته بود و پس هر بحران و بلائي ،پيروزي رُخ گشود .
در مهر ماه پي آمد افتتاح ام الامعابد شيلي در شهر يزد جناب فرهنگ اميري را بخاطر بغض به اين آئين در نهايت مظلوميت خونش به زمين ريخته شد شهيد زاده اي از تبار يزد كه خانواده و بستگانش حدود قريب به ٦٠ سال پيش قبل از افتتاح مشرق الاذكار شيكاگو در هرمزك يزد مظلومانه بشهادت رسيده و خونشان شجر امر نازنين را سقايه نمود و پس از ٦٠ سال نتيجه اين دماء مطهره بخيل بستگان شهيدش در فردوس اعلي شتافت كجاست مورخ شهير جناب حسن مالميري كه تاريخ شهداي يزد را از نو بنگارد و بنويسد كه فرزندان و ثمرات آن رئوس مؤمنه مطهره هنوز پرچمدار عشقبازي در ميدان فداء بوده و در راه پيشبرد اهداف نقشه ملكوتيش در ميدان بلا نرد عشق و محبت باختند كجاست نبيل اعظم كه تاريخ گهربارش را بدماء شهداي عصر تكوين ادامه دهد و شرح فراق يار بي نشان را برشته تحرير با خون بنگارد ، خاك يزد از ابتداء امر يزدان خونريز بود سنگفرشهاي شهر و سردابهاو قنات و ديوارهاي اين نگين كوير بخون عاشقان آغشته و مزين و متبرك است و قدرتشان در اثبات ايمان تا مرز شهادت مشار بالبنان است :
بهترآن باشد كه سّر دلبران
گفته آيد در حديث ديگران
امروز ٢٨ مهرماه با سند ساحت رفيع بيت العدل اعظم الهي بهترين مرهم براي خانواده جناب فرهنگ اميري از فرقت ايشان و احباء رحمن عنايت شد و قتل آن مظلوم را به قميص شهادت ملبس نمودند و ايشان را از زمره شهداء اعلام فرمودند
سر تعظيم بفرمان مبارك و روح پاك جناب فرهنگ اميري فرود مياوريم قلبا از درگاهش تكامل و ترقي وتعالي روح پرفتوحش را در عوالم ملكوتيه در جوار والد گرامي و بستگان شهيدش مسئلت مينمائيم
يادش گرامي
روحي ٢٨ مهر ٩٥

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.