جوابیه یک شهروند بهایی به بستگان شهيد مجيد جناب فرهنگ اميري

فرهنگ اميري

خانواده محترم و معزّز شهيد مجيد جناب فرهنگ اميري ، الله ابهي

شكر ميكنيم جمالش را كه دماء پاك جناب فرهنگ خان اميري و بستگان شهيدش را در ٥٠ سال پيش را براي پيشبرد اهداف امرش قبول فرموده و ساحت رفيع معهداعلي آن شهيد زاده مجرده را بطراز شهيد مزين نمودند از چنين خانواده مؤمنه مخلصه چنين شهيدي مظلوم بعيد نبود زيرا از اول ميدانستيم كه بغض ديني مسبب شهادت اين روح مجسم گرديده لذا تائيد ساحت رفيع معهد جليل مهر حجت و تأئيدي بود كه جهانيان بدانند خانواده مفخم و ممتحن اميري پس از نيم قرن براي افتتاح ام المعابدي ديگر شهيدي از تبار خود تقديم امر نازنين نمودند .
مراتب اخلاص و عبوديت و تسليت ما را حضور خانواده محترم اميري و والده ممتحنه مظلومه و وابستگان گرامي و احباء مخلص يزد ابلاغ داريد
بهتران باشد كه سّر دلبران
گفته آيد در حديث ديگران

با تحيات ابدع – روح الله
٢٨ مهرماه ١٣٩٥

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.