دل نوشته شهرند بهایی،پیرامون بازداشت و محکومیت یک خانواده بهایی به جرم تدریس در دانشگاه آنلاین بهایی

 

12806085_950385785074713_8421565311983877898_n

دل نوشته شهرند بهایی،پیرامون بازداشت و محکومیت یک خانواده بهایی به جرم تدریس در دانشگاه آنلاین بهایی

میگویند سکوت کن …
حرف نزن … ساکت …
ولی نمیشود یعنی نمیخواهم که بشود …
من اگر حرف نزنم خواهم مرد، از زمانی که به یاد دارم قلم به دست بوده ام … بخشی از وجودم است نمیشود ساکت باشم …
پس بذار بگویم از تنهایی های پسرکی پنج ساله …
بشیر، پسرکی منطقی و شجاع …
مادرت ابتدا رفت گفتند وقتی بازگشت پدرت بیاید که تو تنها نمانی …
بشیر باید بگویم من از طرف تمام آدم بزرگ ها از تو معذرت میخواهم …
معذرت میخواهم که بدون هیچ آموزش و تمرینی تو را فرستادیم روی صحنه و گفتیم ” یالا ادای آدم بزرگ هارو در بیار ، بگو نمیترسی، بگو تنهایی را دوست داری ”
بشیر من فقط شرمنده ام برای سکوتی که ما بزرگتر ها کرده ایم…
هرکه نداند من میدانم انتظار در سالن ملاقات یعنی چه … میدانم انتظار برای اینکه از زندان تماسی داشته باشی یعنی چه … میدانم روزها را شمردن برای رسیدن به روز ملاقات یعنی چه …
میفهمم بشیر، میفهمم و کاری از دستم برنمیاید …
به کودکی که عالمان روانشناسی میگویند برای تنبیهش فقط پنج دقیقه بخواهید گوشه ای بنشیند، میگوییم روزها صبر کن تا مادر و پدرت را ببینی
میگوییم عمرت را در راهرو های زندان تلف کن از این ملاقات به آن ملاقات …
بشیر من از تو معذرت میخواهم اگر کودکیت را کشتیم، نابودش کردیم …
هر ترم که در BIHE درس میخوانم دلم میگیرد برای کساتی که عمرشان را در زندان میگذرانند تا من بفهمم گیدنز و دورکم و مارکس و … چه گفتند
این دانشگاه ساختمانی دارد که آجرهایش لحظه های کودکی تو و امثال توست ….
این دانشگاه با جان و دل بنا شده …
پسر کوچک من، ببخش که برای آنکه من از تحصیل محروم نمانم کودکیت را گرفتیم …
ببخش همه ما را که از تو خواستیم بزرگ شوی تنهای تنها و تو بزرگ شدی بدون آنکه کسی بفهمد شب هایت را چگونه گذراندی بدون نوازش مادر و قصه های پدر …
بشیر ببخش همه ما را …
هرکه سکوت کرد من دیگر نمیتوانم تو را ببینم و ساکت بنشینم …
خسته ام از شنیدن لالایی برای وجدان ها، خیر اینبار دیگر نه …
مرد کوچک بیا فردا ها را بسازیم پس بخند که خندیدن زیباترین شکل جرات است …
روحیه 14/12/94
پی نوشت : بشیر کوشکباغی که پدر و مادرش به دلیل استاد بودن در دانشگاه بهایی به پنج و چهار سال زندان محکوم هستند و حالا هر دو برای اجرای حکم رفته و بشیر تنها مانده است.

Related posts