گودرز بیدقی شهروند بهایی آزاد شد

95

گودرز بیدقی شهروند بهایی آزاد شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:گودرز بیدقی شهروند بهایی پس از اتمام حکم 4ماهه خود که سومین محکومیت ایشان بعد از انقلاب میباشد در تاریخ 94/10/12 از زندان مرکزی سمنان ازاد شدند.

گودرز بیدقی شهروند بهایی پس از اتمام حکم 4 ماهه خود که سومین محکومیت وی بعد از دوران انقلاب اسلامی است امروز از زندان سمنان آزاد شد.

لازم به یادآوری است که بیدقی، بهایی ساکن سنگسر در استان سمنان به یک سال حبس تعزیری و ۳ سال تبعید از استان سمنان محکوم و اتهام وی در دادنامه “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود.محل کسب این خانواده نیز بدون ذکر دلیل از فروردین ماه ۹۰ پلمپ و جواز آن باطل شده است.

Related posts