۳شهروند بهایی به دلیل اعتراض به محرومیت از تحصیل خود به ۱۵سال زندان محکوم شدند

۳شهروند بهایی به دلیل اعتراض به محرومیت از تحصیل خود به ۱۵سال زندان محکوم شدند

 به گزارش کمپپن نه به آزار و زندان هموطنان بهایی به نقل از توانا؛روحیه صفاجو و تارا هوشمند 21ساله و سرمد شادابی 22ساله هرکدام به ۵سال حبس محکوم شده اند.
این سه شهروند بهایی  در سال ۹۳ پس از دادن کنکور از ادامه مسیر یعنی دیدن رتبه خود و انتخاب رشته تنها به دلیل باورمند بودن به آیین بهایی بازمانده اند و آنها به این اتفاق و نقض اصل های ۱۹ و 20 و 23 قانون اساسی اعتراض کرده و به نهاد های دولتی متفاوت از جمله دفتر ریاست جمهوری و وزارت علوم و سازمان سنجش و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع، نامه نوشته اند که از هیچکدام پاسخی دریافت ننموده اند، سپس با نماینده مجلس وقت تهران(آقای محجوب) ملاقاتی داشته اند که ایشان با توهین و تحقیر این سه نفر و دیگر دوستانشان را از دفتر خود بیرون کرده است.
سپس پس از گذشت یک سال هر سه نفر در اسفند سال 94 بازداشت و در فروردین سال95 با قید وثیقه (خانمها روحیه صفاجو و تارا هوشمند هرکدام ۵۰ملیون تومان و آقای سرمد شادابی 200 ملیون تومان) آزاد شده بوده اند.

بعد از ۶ مرتبه احضار برای تشکیل دادگاه که تنها دو جلسه آن تشکیل شد، در مرتبه چهارم به دلیل حضور نداشتن قاضی مقیسه، پرونده به قاضی دیگری داده شده و قاضی بعد از شنیدن دفاعیات متهمین و وکلای آنان برای بررسی بیشتر درخواست احضار کارشناس پرونده به دادگاه را کرده تا توضیح دهد چرا این سه نفر بازداشت شده اند، نهایتا درتاریخ 4 مهر96 دادگاه با حضور قاضی مقیسه و متهمین و وکلای آنان و بدون حضور نماینده دادستان برگزار شده که قاضی مقیسه بدون توجه به درخواست قاضی قبل بعد از یک ماه در آبان سال 96 رای به ۵سال حبس به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضاله بهائیت» (بهایی بودن) برای هرکدام از این سه نفر داده در حالی که در رای دادگاه هیچ اشاره ای به وجود لایحه در پرونده و یا دفاعیات متهمین و وکلای آنان نشده به صورتی که به نظر میرسد آنان وکیل نداشته اند و یا در دادگاه حضور نداشته اند.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.