۲ شهروند بهایی جهت گذراندن محکومیت۳ساله خود روانه زندان یزد شدند

555

۲ شهروند بهایی جهت گذراندن محکومیت۳ساله خود روانه زندان یزد شدند

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:درروز۱۴مهرماه،ناطقه جعفری نعیمی«باغی»برای گذراندن دوران ۲ساله محکومیت خودواعظم مطهری که یکسال حکم داردراهی زندان یزدشدند.

این درحالی می باشد که  همسر خانم ناطقهنعیمی, “فریبرزباغی” وخواهرش فرح باغی قبلامحکومیت زندان خود را سپری کرده اند.

فرزند اعظم مطهری دیگر شهروند بهایی نیز،به نام  شمیم اتحادی حدود۳ سال است درزندان دوران محکومیت خود را سپری می کند.

Related posts