گزارش کوتاهی از آخرین وضعیت زندانی عقیدتی کیوان رحیمیان

9807

گزارش کوتاهی از آخرین وضعیت زندانی عقیدتی کیوان رحیمیان

کیوان رحمیان، استاد زندانی دانشگاه بهائی در زندان رجائی شهر که بیش از سه سال از مرخصی محروم بوده، اخیرا برای مداوای چشم و گوش خود به بیمارستان منتقل شده است.

کیوان رحیمیان، استاد زندانی دانشگاه بهائی در زندان رجائی شهر که از سال ۹۱ به مدت بیش از سه سال از مرخصی محروم بوده اخیرا برای درمان و چکاپ مشکلات مربوط به گوش و چشم خود به بیمارستان اعزام شده و پس از درمان به محل حبس خود بازگردانده شده است.

کیوان رحیمیان از اساتید دانشگاه مجازی بهاییان ایران به ۵ سال حبس تعزیری و ۹۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. وی در صورت عدم ایجاد مشکل در شهریور ۱۳۹۶ از زندان آزاد خواهد شد.

گفتنی است برادر کیوان رحیمیان، کامران رحیمیان نیز در جریان فعالیت و تدریس در دانشگاه مجازی بهاییان مورد اتهام قرار گرفته و به چهار سال حبس محکوم شد. وی در آخرین روزهای مرداد ماه سال جاری با اتمام زمان حبس از زندان آزاد شد. همچنین همسر برادر کیوان رحیمیان، فاران حسامی نیز با اتهاماتی مشابه به چهار سال حبس محکوم شده و در زندان اوین نگهداری می شود.

منبع هرانا

Related posts