گزارش ماهیانه نقض حقوق بهاییان در ایران مرداد ۱۳۹۴

9999

گزارش ماهیانه نقض حقوق بهاییان در ایران مرداد ۱۳۹۴

شهروندان بهایی همچون ماه های گذشته شاهد تبعیض و آزار واذیت و نقض آشکارحقوق خودشان در ماه گذشته بودند که به شرح این وقایع نگاشته ایم.کمپین نه به آزارو زندان هموطنان بهایی درمرداد ۱۳۹۴گزارشات و مستندات نقض حقوق یهایان را همچون گذشته انتشار می دهد.

۱.”شهریار سیروس شهروند بهائي‌‌ آزاد شد”این شهروند بهایی با قرار وثیقه سنگین در تاریخ 28 مرداد ماه آزاد شد.

“۲.امان الله مستقیم به زندان رجایی شهر بازگشت.

۳. “کامران رحیمیان شهروند بهائي‌ آزاد شد”
۴. “دادگاه همدان 10 شهروند بهائي را محکوم به زندان و تبعید کرد”
۵. صبا گلشن جهت گذراندن 4 سال حبس به زندان اصفهان منتقل شد
۶.محاکمه نیکی خانجانی فرزند جناب جمال الدين خانجاني و پدر جوانزندانی آقاي فؤاد خانجاني
۷. دیدار فعالان مدنی و حقوق بشری با خانواده نوید خانجانی در زادروز این شهروند بهایی”
۸. “شهریار سیروس شهروند بهایی محروم از ملاقات با خانواده”
۹. شاهرخ طائف شهروند بهایی آزاد شد
۱۰. کامران رحیمیان آزاد شد کامران رحیمیان ازاساتید دانشگاه آنلاین بهاییان پس از چهار سال حبس ظهر روز روز 3 شنبه 25 مردادماه آزاد شد.
۱۱. اعمال فشار بر شهروندان بهایی در سنندج
۱۲. شعارنویسی مجدد روی دیوار یک خانواده بهایی در تهران

 

 

Related posts