(گزارش ماهانه نقض حقوق بهاییان شهریور ۱۳۹۴ )

852

(گزارش ماهانه نقض حقوق بهاییان شهریور ۱۳۹۴ )

شهروندان بهایی همچون ماه های گذشته شاهد تبعیض و آزار واذیت و نقض آشکارحقوق خودشان در ماه گذشته بودند که  شرح این وقایع را نگاشته ایم.کمپین نه به آزارو زندان هموطنان بهایی درشهریور ۱۳۹۴گزارشات و مستندات نقض حقوق یهایان را همچون گذشته انتشار می دهد.

۱-“مخالفت با مرخصی فاران حسامی”

۲-“ذبیح الله رئوفی شهروند بهایی در سنندج با پرداخت وثیقه آزاد شد”

۳.”آرمین رحمانی شهروند بهایی محروم از تحصیل شد”

۴-واحد خلوصی شهروند بهایی بازداشت شد

۵-بهروز توکلی و عفیف نعیمی بدون تکمیل درمان به زندان بازگشتند

۶-“افسانه اسدنژاد شهروند بهایی محروم از تحصیل شد

۷-“ساسان حقیری شهروند بهایی آزاد شد ”

۸-بدیع صفاجو شهروند بهایی با وجود رتبه ۱۹۰۰ ریاضی فیزیک محروم از تحصیل شد.

۹-فريد رستگاردیگر شهروند بهایي محروم از تحصيل شد.

۱۰-عفیف نعیمی باوجود ناتمام ماندن معالجات به دستور،دادستان به زندان برگردانده شد

۱۱-“نوگل ذکرایان شهروند بهایی محروم از تحصیل شد”

“۱۲-مهیاره نداف شهروند بهایی محروم از تحصیل شد”

۱۳-“پوریا ایقانیان شهروند بهایی محروم از تحصیل شد”

۱۴-سه شهروند بهائي‌ در استان گلستان محاکمه شدند

۱۵-سهراب نقي پور و خانم آذر پورخرسند (طلوعی) دو تن از شهروندان بهایی ساکن اصفهان به قید وثیقه آزاد شد.

۱۶-“قطع درختان گلستان جاوید ارومیه”

۱۷-“آوا امینی شهروند بهایی محروم از تحصیل شد”

۱۸-متین شاکراردکانی, شهروند بهایی محروم از تحصیل شد

۱۹-بازداشت یک شهروند بهایی در سنندج

 

Related posts