کاهش حکم تینا موهبتی شهروند بهایی ساکن گرگان

کاهش حکم تینا موهبتی شهروند بهایی ساکن گرگان
کاهش حکم تینا موهبتی شهروند بهایی ساکن گرگان
کاهش حکم تینا موهبتی شهروند بهایی ساکن گرگان

بنا به گزارش رسیده به کمپین بهایی حکم تینا موهبتی به سه میلیون تومان جریمه نقدی کاهش یافت

چرا دستگیر شده بود چون اعتقاد به دیانتی دارد که خداوند برای بشریت در این زمان فرستاده است و هرگز وارد فعالیت های سیاسی نشده و نخواهد شد

فرد بهایی بنا به وظیفه روحانی خود موظف و مکلف به خدمت به کشور و هموطنان خود است

بهایی در سیاست دخالت نمی کند و از حزبی نه طرفداری می کند نه بر علیه آن دخالتی می کند

فرد بهایی اساسا تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروههای مخالف نظام را هرگز در زندگی خود وارد نکرده و نخواهد کرد چرا که با تعالیم و احکام دیانت بهایی مخالف است

فرد بهایی همه انسانها را شریف می داند و حسن خاتمه را مجهول می داند در باره فرد یا گروهی قضاوت نمی کند

خود را عاشق محبوب الهی می داند و برای مخلوقات الهی عاشقانه خذمت می کند و سعی می کند هم خودش در کمالات انسانی رشد کند و هم اسباب رشد جامعه خود را فراهم کند

بهایی نفرت و کدورت و برودت را نهی می کند و فکر جنگ را تبدیل به فکر صلح می سازد

فرد بهایی اعتقاد به خداوند یگانه لاشریک له دارد و اعتقاد دارد که خداوند قدرت مطلق دارد و هر زمان که اراده نماید رسولی را مبعوث می سازد

 

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.