کامران مرتضایی‌ فرید شهروند بهایی از زندان رجایی‌شهر آزاد شد

89645

کامران مرتضایی‌ فرید شهروند بهایی از زندان رجایی‌شهر آزاد شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:روز جاری با پایان محکومیت ۵ سال حبس تعزیری، کامران مرتضایی‌ فرید شهروند بهائی از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.

کامران مرتضایی‌فرید، شهروند بهائی و از اساتید دانشگاه آنلاین بهائیان پس از ۵ سال تحمل حبس با پایان محکومیت از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.

این شهروند بهائی در سال ۹۰ همراه شش شهروند بهائی دیگر به نامهای ریاض سبحانی، نوشین خادم، محمود بادوام، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و کامران رحیمیان، به اتهام تدریس و همکاری با موسسه آموزش عالی مجازی بهائیان دستگیر و با محکومیت ۵ ساله در زندان رجایی‌شهر کرج نگهداری می شد.

 

Related posts