کارگاه نجاری یک شهروند بهایی ساکن ساری بعد از ۲ ماه همچنان در حالت پلمپ

پلمپ-2

کارگاه نجاری یک شهروند بهایی ساکن ساری بعد از ۲ ماه همچنان در حالت پلمپ

بنا به گزارش رسیده به کمپین نه به آزار وزندان هموطنان بهایی کارگاه نجاری یک شهروند بهایی ساکن ساری بعد از ۲ ماه همچنان در حالت پلمپ می باشد.

مغازه وکارگاه نجاری قوام الدین ثابتیان شهروند 74 ساله بهایی  در روز 6 اردیبهشت سال جاری توسط مقامات اماکن پلمپ گردید. و جواز کسب این شهروند بهایی با اینکه تا سال 1398 اعتبار داشت توسط مامورین ضبط گردید.

یک منبع مطلع به کمپین نه به آزارو زندان هموطنان بهایی گفت اتحادیه و اتاق اصناف که مسئولیت اینگونه واحدهای صنفی را عهده دار میباشند، فک پلمب را بصورت کتبی از اداره اماکن خواستار شدند، و حتی پیگیری فردی این شهروند بهایی و به اداره اماکن همچنان بی نتیجه مانده است

این درحالی است که دو نفراز مقامات اداره اماکن شهرساری با مراجع به مغازه آقای ثابتیان خواستار امضای  تعهد نامه به این مضمون شدند :

1.تبعیت و اجرای قوانین صنفی.

2بستن مغازه در تمام تعطیلات رسمی مملکتی.

3.هرگاه صاحب مغازه قصد تعطیل نمودن مغازه برای یک یا چند روز داشته باشد، باید حد اقل یک هفته قبل از آن اداره اماکن را مطلع نماید

این درحالی میباشد که با توجه به اینکه برای این نوع مشاغل (مشاغل شخصیِ غیرِ حیاتی و غیر ضروری) طبق قوانین صنفی بسته بودن مغازه به هر علتی تا پانزده روز مجاز می باشد و تعطیل نمودن بیش از پانزده روز متوالی نیز به شرط اطلاع دادن به اتحادیه امکان پذیر است، بند سوم تعهد نامه مذکور کاملا مغایر قوانین صنفی میباشد.

هدف از گرفتن چنین تعهدی تنها آن است که  شهروندبهایی را مجبور کنند, در روزهای تعطیلات امری بهایی(که نه روز در سال می باشد) کار را تعطیل نکند؛ به همین جهت ایشان از امضای تعهد نامه امتناع کرد و مغازه نجاری همچنان بسته باقی ماند

در ماههای گذشته فشار اقتصادی بر شهروندان بهایی به شدت افزایش داشته است .

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.