چندین محل کسب شهروندان بهایی در قائم شهرپلمپ شد

85858

چندین محل کسب شهروندان بهایی در قائم شهرپلمپ شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:نزدیک به ده محل کسب شهروندان بهایی در استان مازندران, شهرهای قائم شهر و تنکابن پلمپ شد.

بنا به گزارش های رسیده: علت پلمپ محل کسب شهروندان بهایی بسته بودن این فروشگاه ها در روزهای عید دینی این شهروندان بوده است.

در سال پیش رو فشار اقتصادی برشهروندان بهایی در ایران روند رو به رشد و قابل ملاحضه ای داشته است.

در چند ماه گذشته اداره اماکن شهر ساری پس از آنکه سه واحد صنفی را به دلیل تعطیلی در ایام عید رضوان بهایی ها پلمپ کرده بودند ، در روزهای  بعد با تعطیلی یازده واحد صنفی بهائیان در استان مازندران, فشار اقتصادی را بر شهروندان این استان شدت بخشیدند.

پلمپ محل کسب شهروندان بهایی اخیرا در کل کشور توسط مقامات جمهوری اسلامی رو به افزایش بوده است ودر هفته های گذشته نیز ۱۲ تن از شهروندان بهایی در شهر رفسنجان به دلیل تعطیلی کسب و کار خود در ایام عید رضوان با پلمپ از سوی مراجع قضایی روبرو شده بودند.

Related posts