چرا با تحری حقیقت مخالفید ؟

 

12734145_936842626429029_8804214659744043526_n

چرا با تحری حقیقت مخالفید ؟

شاید عجیب باشد که بگوییم که در جهان بسیاری هستند که مخالف تحری حقیقت مردم هستند چون تحری حقیقت تنها یک واژه ترکیبی نیست که از (تحری)و(حقیقت) تشکیل شده باشد

تحری حقیقت یک فرآیند و جریان است که در آن چند پیام توسط خداوند به بشر عنایت شده است

زمانی ما تحری حقیقت می کنیم که (حق) داشته باشیم که تحری حقیقت کنیم

و بعد از آن (حق انتخاب) داشته باشیم چرا که گاه نتیجه تحری امری است که گاه با دیدگاه بسیاری متفاوت خواهد بود

و بعد از (حق)و (حق انتخاب) (توانایی پذیرش مسئولیت) را داشته باشیم گاه می خواهند به ما تحمیل کنند که مسئولیت انتخاب را به دیگران بسپاریم و ما مسئول رفتارهای خودمان نیستیم و می توانیم اشتباهات انتخاب را به عهده دیگران بگذاریم  وقتی به شما می گویند شما (باید) از فردی دیگر تقلید کنید یعنی شما (حق) جستجو را ندارید و (حق انتخاب) برای خود ندارید و ( حق پذیرش رفتار و اعمال و افکار و احساسات .و عواطف ) خودتان را ندارد و شما (توانایی ) لازم برای( تصمیم گیری) برای زندگی خودتان را ندارید.

برخی علما می گویند که تقلید شما مانند مراجعه شما به یک فرد متخصص و مشاوره با اوست و وقتی شما در امری جاهل هستید پس باید با فردی عالم در آن امر مشورت کنید، (اما) مشکل از آنجاست که علمای مذکور به شما نمی گویند که آنها می خواهند برای شما (تصمیم) بگیرند و شما (باید) تصمیم آنان را اجرا کنید این هیچ شباهتی با مشورت با یک متخصص و مشاوره با اهل علم را ندارد چرا که این مشاور و متخصص فقط حق دارد به شما (توصیه) کنید نه (تحمیل ) عقیده.

تحری حقیقت یک فرآیند است که نه تنها در امور دینی بلکه در تمام جوانب زندگی باید جریان و سریان یابد شما (حق انتخاب) شغل و مسکن و رشته تحصیلی و ( حق انتخاب) همسر و دوست و ( حق پوشش لباس ) را دارید. برای انتخاب یک شغل شاید شما به متخصصی مراجعه کنید اما این شما هستید که به (توانایی ) خودتان آگاه هستید و (خواستن ) حق شماست و مشاور نمی تواند شغلی به شما تحمیل کند و نوع پوشش شما باشماست و هیچ فردی نمی تواند شما را مجبور کند پوششی را به نظرتان منطقی و انسانی نیست انتخاب کنید.

شما برای انتخاب رشته تحصیلی باید مطالعه کنید اما (علاقه و میل و توانایی) شماست که معیارنهایی است

در قدیم پدر و مادر برای فرزندان خود همسر انتخاب می کردند و فرزندشان هم حق اعتراضی نداشتند اما امروزه همگی به این دیدگاه رسیده ایم که پدر و مادر هم حق تحمیل همسر ندارند.

تحری حقیقت یک روند در طول تمام زندگی است و یک بهایی هم نمی تواند بگوید بعد از ایمان و ایقان به حضرت بهاالله دیگر تحری حقیقت به پایان رسیده است نه او باید در آثار الهی هم با تعمق و تفکر و تدبر تحری کند و ایمان و ایقان خود را عمیق تر کرده و تحکیم کند.

در تحری حقیقت شما نباید با ذهنیت و دید منفی و یا با علاقه شدید به یک امر و تمایل کامل ادعای تحری داشته باشید چرا که دید منفی شما باعث ندیدن نقاط قوت یک امر و علاقه شدید شما هم باعث ندیدن نقاط ضعف یک امر است.

پس اینجاست که حضرت بهاالله می فرمایند:سالکین سبیل ایمان و طالبین کووس ایقان باید نفوس خود را از جمیع شئونات عرضیه پاک و مقدس نمایند، یعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنونات متعلقه به سبحات جلال و روح را از تعلق به اسباب ظاهره و چشم را از ملاحظه کلمات فانیه و متوکلین علی‌الله و متوسلین الیه سالک شوند تا آنکه قابل تجلیات اشراقات شمس علم و عرفان الهی و محل ظهورات فیوضات غیب نامتناهی گردند، زیرا اگر عبد بخواهد اقوال و افعال و اعمال عباد را از عالم و جاهل میزان معرفت حق و اولیای او قرار دهد هرگز به رضوان معرفت رب‌العزه داخل نشود و به عیون علم و حکمت سلطان احدیت فائز نگردد

این بیان مبارک در کل زندگی راهکار نحوه جستجوی امور زندگی است

و علت مخالفت سیاسیون و روحانیون برای تحری حقیقت شاید این باشد که نتیجه جستجو و بررسی گاه روش و گفتار و اعمال زندگی گذشته را به چالش کشیده و فرد را به یک راهکار جدید هدایت می کند که لازمه آن (حق تغییر ) است که هر فرد حق دارد در زندگی خود تغییراتی ایجاد کند و او حق دارد از حالت کنونی به حالت دیگر که برایش مطلوب است حرکت کند و در وضعیت موجود متوقف نشود که سکون و توقف حکم عدم ماست

اگر دینی ( حق ) و (حق انتخاب) و ( حق پذیرش مسئولیت ) و ( حق خواستن ) و(حق توانستن ) و (پذیرش مسئولیت) و ( حق تغییر) را به شما ندهد شما ( حق) دارید در (بروز) بودن آن دین شک کنید

گاه شما بین دو مطلوب متفاوت مواجه می شوید و باز شما هستید که بین آن دو انتخاب کنید و این شما هستید که باید بهای انتخاب خود را بدهید

اینکه پدر و مادر شما انتخابی داشته اند و شما هم مجبورید همان را انتخاب کنید دیگر معنی و مفهوم ندارد

اینکه بزرگان قوم و قبیله شما انتخابی داشته اند و شما هم مجبور به همان انتخاب هستید از پایه و ریشه غلط است

اینکه رسانه ها برای شما انتخابی را معرفی کنند و انرا هزاران بار تبلیغ کنند و انتخاب خودشان را تحمیل کنند دور از عقل و خرد است

این حق شماست که حقیقت را جستجو کنید و خودتان هم بهای انتخاب و تغییر خود را به عهده بگیرید

شما کشاورزی هستید که پدر شما سالیان طولانی در زمینش محصولی کاشته است اما شما تحقیق کرده اید که محصولی دیگر با کیفیتی بالاتر و ارزش بیشتری می توان در آن زمین کاشت ادامه روش قدیمی را تا چه اندازه منطقی می دانید ؟

هما 27/10 /94

 

 

Related posts