پلمپ دو واحد صنفی شهروندان بهایی در تنکابن

5217

پلمپ دو واحد صنفی شهروندان بهایی در تنکابن

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:دو واحد صنفی شهروندان بهایی به دلیل تعطیل بودن این دو واحد صنفی در ایام اعیاد بهایی در ظهر روز پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه بدون حکم قضایی توسط مقامات اماکن پلمپ گردید.

بنا به گزارشهای رسیده در پی این  اقدام ۲ واحد صنفی لوازم خانگی متعلق به آقایان مهریار لطفی و سروش گرشاسبی توسط مقامات اماکن شهرستان تنکابن از توابع استان مازندران, پلمپ گردید.

شایان ذکر است، همزمان در شهر قائم‌شهر نیز ۱۶ واحد صنفی شهروندان بهائی این شهر پلمپ شدند.

این در حالی است که بر اساس بند “ب” ماده ۲۸ قانون نظام صنفی صاحبان واحد صنفی می توانند تا پانزده روز به اختیار خود واحد صنفی خود را بدون اطلاع به مراجع ذیربط تعطیل نمایند.

همچنین با توجه به اینکه تعطیلی هیچ‌یک از واحدهای صنفی بهاییان قائمشهر باعث «عسر و هرج» در جامعه نمی شود، در نتیجه مشمول ماده ۲۸ قانون نظام صنفی می شوند. در بند “ب” ماده ۲۸ قانون نظام صنفی قید شده است: ” تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه ، حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌ از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌ می‌شود ….” منجر به پلمپ واحد صنفی می شود.

این تعطیلی در حالی است که در روزهای اخیر در یک بیانیه امضاء شده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۵۴ نفر از تجار و اقتصاددان برجسته از کشورهای مختلف جهان از آیت‌الله خامنه‌ای خواستند تا به آزار و تبعیض علیه صاحبان کسب و کار بهایی در ایران پایان دهد.

Related posts