واحد خلوصی بازداشت شد

واحد خلوصی

واحد خلوصی بازداشت شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:واحد خلوصي شهروند بهایی, جهت اجراي حكم پنج سال زندان صبح امروز در برابر منزلش بازداشت و روانه زندان شد.

واحد خلوصی فعال ‫#‏حق‌تحصیل‬ و دانشجوی ‫#‏بهایی‬ محروم از تحصیل صبح امروز در مقابل منزل خود توسط نیروهای امنیتی ‫#‏بازداشت‬ و سپس بهمراه مامورین به منزل یکی از همسایه ها مراجعه و بعد از سپردن وسایل همراه و شخصی خود٬ به محل نامعلومی منتقل گردیده٬ بازداشت وی جهت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری که پیشتر از طرف دادگاه انقلاب صادر شده بود میباشد.

Related posts