هماهنگی علم و دین

photo_2016-05-13_13-02-03

هماهنگی علم و دین

وقتی به دستگیری اساتید جامعه بهایی نگاه می کنیم متوجه می شویم این فشار بر عالمان جامعه بهایی از ابتدای انقلاب آغاز شد دستگیری جمع زیادی از دانشمندان و بزرگان علمی جامعه بهایی شاید به این علت بوده که تصور می کردند با دور کردن محیط علم از محیط تعلیم و تربیت بهایی کودکان و نوجوانان و جوانان بهایی بتدریج از فرهنگ تطابق علم و دین دور شده و تقلید و خرافات و تعصب دینی جایگزین شود .

در آیین بهایی علم باید با دین مطابق باشد و در تضاد نباشد و بهاییان یاد می گیرند که علم و تجربه علمی منافاتی با دین و تجربه دینی ندارد و دین و اعتقادات الهی و عبادات و فرائض دینی هم می تواند دارای جنبه های علمی باشد .

حضرت عبدالبهاء مثال های ساده و روانی دارند مثلا در باب نظافت و اهمیت آن می فرمایند : نظافت هر چند امری است جسمانی ولکن تاثیر شدید در روحانیت دارد .

با این مثال بظاهر ساده و کوچک ایشان دیدگاه خاصی را به بهاییان و جامعه جهانی در باب دین مطرح می کنند .

لازمه نظافت جسمانی آب پاک و رفتار خاصی است که یک فرد باید انجام دهد تا از آلودگی های حتی ظاهری دور شود ؛ داشتن یک حمام با دوش بجای خزینه مطرح می شود و اصطلاحات آب کر زیر سئوال می رود ؛ اهمیت نظافت محیط بتدریج اهمیت محیط زیست را مطرح می کند و وظیفه جامعه انسانی و جامعه دینی برای حفظ  آب و خاک و طبیعت را به بشر  یادآوری می کند .

نظافت جسمانی و ظاهری سمبلی از نظافت روحانی و باطنی  هم می شود که نباید غیبت کرد و نباید دروغ گفت و نباید تهمت زد و صدها آلودگی دیگر که روح را آزرده می کند را از جامعه باید دور کرد .

علم باید با دین هماهنگ باشد ؛ باید یعنی در زندگی فردی تناسب و توازن و زیبایی ایجاد می شود وقتی فردی یاد می گیرد که آنچه در علم هست باید با دینش هماهنگ باشد به تفکر و تامل رو می آورد نمی تواند تقلید کند نمی تواند از دیگران انتظار داشته باشد که بجای او درک کنند ؛ نمی تواند کور و کرو لال باشد .

 اساتید جامعه بهاییان دستگیر می شوند زیرا می توانند افراد را تربیت کنند که عالمان بی عمل را زیر سئوال ببرند ؛ هماهنگی علم و دین در هماهنگی عمل انسانی تجلی می یابد انسان به تجربه آموخته است که آزار و اذیت سایر موجودات و خصوصا انسانهای دیگر هم غیر انسانی و هم غیر دینی است ؛ اما در مذهب سنتی (در حقیقت غیر علمی و غیر دینی )درس می دهند که اگر فردی مسلمان است یا باید مجتهد باشد یا مقلد و اگر این دو نیست پس یا منافق است یا کافر است یا مشرک است یا فاسق است ؛ واین آموزه ها دینی نیستند و بهاییان یاد می گیرند همه انسانها در انتخاب دین حق تفکر دارند و تفکر امری علمی است و تفکر امری دینی هم هست که باید آموخته شود و منافاتی با هم ندارند ؛ تجربه منافاتی با دین ندارد ؛ درک حقایق طبیعی بر ضد دین نیست و آموزه های دینی نمی خواهد علم را زیر سئوال ببرد بلکه می خواهد دین را از خرافات دور کند .

هماهنگی علم و دین باعث پیشرفت انسانها می شود و آشتی علم و دین باعث ترقی روح و روان می گردد متاسفانه امروزه بسیاری از رفتارهای انسانها غیر دینی هست و رفتار غیر دینی غیر علمی هم هست مفاهیم تعهد و وفاداری و مسئولیت پذیری و تساوی زن و مرد در جامعه امروز و پیشرفته متاسفانه کم رنگ است مفاهیم عدم خشونت در رسانه های امروز تدریس نمی شود و ما شاهد هستیم که در جهان امروز حتی در بازیهای دیجیتالی مرگ و کشتار وارد بازی شده است که امری غیر علمی و غیر دینی است و در اثر عدم هماهنگی علم و دین این کشتارها جذاب هم معرفی می شوند .

در اثر این بازی های ساده انسانهایی تربیت می شوند که یاد می گیرند که می توانند برای برنده شدن اسلحه گرفته و دیگران را کشتار کنند و فاتح میدان باشند .

در مفاهیم مذهبی هم تدریس می کنند که کشتار کافران باعث رفتن شما به بهشت است و این رفتار عدم هماهنگی علم و دین است .

بهاییان دستگیر می شوند چون کشتار انسانهای دیگر به نام دین را محکوم می کنند و زیر سئوال می برند و حتی رفتار غیر دینی و غیر علمی برخی از علما و مجتهدین را قابل نقد و انتقاد می دانند و گفتار غیر علمی ایشان را با استدلال رد می کنند و ایدئولوژی ترویج خرافات و رفتاریهای غیر علمی را به نام مذهب مردود می دانند و بطور مثال در تعلیم و تربیت ؛ دختران و پسران را لازم به تربیت می دانند و فرقی بین حقوقی انسانی این دو نمی گذارند و ترویج فعلی برخی از اصحاب دین به نام بستن راه ترقی و رشد زنان را مردود می سازند.

دین و علم زمانی که هماهنگ باشد حق انتخاب ؛ آموزش داده می شود و حق انتخاب یعنی تو می توانی و حق داری نوع زندگی و سبک زندگی انسانی خودت را با درک خودت همراه آموزه های دینی انتخاب کنی و اینکه پدرت مسلمان بود و تو اگر مسلمان نشوی مرتد هستی یک امر غیر علمی و غیر دینی است چون در اسلام هم آمده است که اصول دین باید با جستجو انتخاب شود چگونه است دینی که اجازه جستجو در اصول دین را می دهد در فروع دین این اجازه را ندهد ؟و بهاییان برای این گفتار محکوم به تبلیغ علیه نظامی می شوند که انتخاب انسانها را محدود می کنند .

صدها آموزه غیر دینی مانند بهشت و جهنمی که محل عیش و نوش یا محل عذاب است را بهاییان زیر سئوال می برند و ملاک معاد و آخرت را رضای الهی می دانند و معاد روحانی را ترویج می کنند نه معاد جسمانی غیر علمی را .

در جهان امروز آیین بهایی آیینی مطابق با رفتارهای علمی شناخته شده است و بزرگان دین و علم  رفتار بهاییان را تحسین می کنند ؛ حتی صبرو گذشت و ایثار و فداکاری و سخاوت و محبت بهاییان هم در ایران و هم در سایر کشورها مورد ستایش قرار گرفته است بسیاری از دولت ها از جامعه بهایی دعوت کرده اند تا آموزه های خود را برای حفظ و صیانت کودکان و نوجوانان و جوانان در مدارس تعلیم دهند .

اما در ایران برای تعلیم و تربیت ؛ اساتید عالم و موفق روانه زندان می شوند .

دین  دارای یک حقیقت واحد است و نباید منشعب و متفرق گردد حقیقت چه در دین و چه در علم متعدد نیست ؛ اسلام حقیقی شامل قرآن و رسول خدا و ائمه اطهار است که با ترویج علم موافق هستند حتی یادگیری از غیر مسلمان را واجب می دانند ؛ ولی امروزه دین را از علم دور کرده اند تا اذهان باز نشود و قدرت تحیل و تامل و اندیشه و دانش و بینش و نگرش محدود به حدودی شود که برخی عالمان ناآگاه می خواهند به نام مذهب و دین به خورد مردم دهند و جامعه بهایی درکی دیگر را تبلیغ می کند و برای همین درک جدید محکوم به سالیان سال زندان و اذیت و آزار می شود .

قضاوت با اذهان مردم شریف است که کدام رفتار را دینی و علمی بدانند آیا آزار مردم به جرم اندیشه متفاوت ؛ امری علمی  دینی است و هماهنگی علم و دین را می رساند ؟

حقیقت دین هم باید ترویج شود و تعلیم داده شود و تعلیم و تربیت امری علمی است و این علم باید گسترش یابد تا شامل همه مردم جهان گردد روش های تعلیم  تربیت صدها سال گذشته شاید در آنزمان جوابگو بوده است اما دین و علم هر دو امری رو به رشد و مطابق زمان هستند آموزه های علمی صدها سال گذشته زمین را مسطح می دانست و ریاضیات و هندسه و بسیاری از علوم امروزه مورد تجدید نظر قرار گرفته است ؛ خداوند نیز مطابق درک و رشد بشر تعلیم و تربیت بشر را به مربیانی جدید  با کتابی جدید می سپارد تا با رشد علم دین هم حقیقتش به روشی جدید  و نوین آموزش داده شود .

حقیقت علم و دین یکی است و رشد بشر فقط شامل درک و شناخت بیشتر و بهتری از علم و دین می گردد  نه آنکه علم دیروز شامل حقایقی بود که امروز آن حقایق تغییر کرده باشد ؛ نور و انرژی و حرکت و قوانین شیمی و فیزیک همگی دارای یک حقیقت هستند اما بشر بتدریج به این حقایق نزدیک می شود خیلی از فرضیه های علمی دیروز امروز غیر علمی هستند نه آنکه علم تغییر کرده باشد بلکه قدرت شناخت انسان رشد کرده است .

دین هم یک حقیقت واحد دارد که ثابت است اما انسانها بتدریج به آن حقیقت نزدیک می شوند .

دین با علم ومحبت هماهنگ است و اگر فردی به نام دین خشونت را ترویج کرد بدانید او از دین نیست .

دین با علم و کار و تلاش هماهنگ است و هر گاه افرادی مانع کسب و کار و تلاش شدند بدانید که از دین نیستند .

دین با علم و آموزش و تعلیم  وتربیت هماهنگ است و اگر گروهی آموزش را جرم تلقی کردند بدانید که از دین نیستند .

دین با علم و حقوق انسان هماهنگ است و اگر برخی از علما یا برخی اهل علم به شما گفتند که برخی دارای حقوق برتری هستند بدانید که گفتاری غیر دینی و غیر علمی را بیان می کنند و عمل به گفتار ایشان باعث گسترش فرهنگ جنایات مذهبی است و جنایاتی که به نام علم .

دین حقیقت است و برای بشر لازم و ضروری و علم هم حقیقت است و برای بشر لازم و ضروری پس به فرموده حضرت عبدالبهاء دقت کنید که در تعریف علم و دین یک بیان دارند که ( مضمون) درک روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیاء است

به اراده الهی بعد از نزول کتابی جدید و دینی جدید تمدنی علمی گسترش یافته است و در طول تاریخ این حقیقت واضح است که دین تا زمانی که زلال و پاک و دور از دستبرد باشد باعث تمدن و رشد و الفت و محبت بین اقوام و ملل است و تنها عدم هماهنگی است که باعث دوری دین و علم و آلودگی های بشر و طبیعت می شود

پس بیاییم این آلودگیها را از اذهان خود هم دور کنیم و همه انسانها را لایق احترام بدانیم

علم با آلودگی ها مخالف است و دین هم مخالف است و هر فردی که مروج آلودگی است بدانید او نه از دین است نه از علم

هماهنگی علم و دین برای وحدت عالم انسانی لازم است برای ایجاد فرهنگ  و ایجاد سبک زندگی لازم است و آنچه امروز به نام دین القا می شود را باید خودتان با ذهن باز بررسی کنید تا مبادا شما هم دچار آلودگی گردید .

به امید آزادی اندیشه و آزادی دین و آزادی علم

هیات تحریره :

کمپین نه به آزار وزندان هموطنان  بهایی

اردیبهشت 1395

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.