نیما ایقانیان با رتبه ۱۵۵ کنکور سراسری به دلیل اعتقادی از دانشگاه اخراج شد.

نیما ایقانیان با رتبه ۱۵۵ کنکور سراسری به دلیل اعتقادی از دانشگاه اخراج شد. به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی نيما ايقانيان شهروند بهایی ساکن تهران به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از دانشگاه اخراج شد. بنا به گزارشهای رسیده این شهروند بهایی پس از شرکت در كنكور سراسري و کسب … ادامه خواندن نیما ایقانیان با رتبه ۱۵۵ کنکور سراسری به دلیل اعتقادی از دانشگاه اخراج شد.