نوید حقیقی شهروند بهایی زندانی با قانون آزادی مشروط از زندان آزاد شد

کمپین

نوید حقیقی شهروند بهایی زندانی با قانون آزادی مشروط از زندان آزاد شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:نوید حقیقی شهروند بهایی زندانی با قانون آزادی مشروط از زندان آزاد شد.

این شهروند بهایی پیش تر در تاریخ ۱۱بهمن ۱۳۹۳ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس خود روانه زندان اراک شده بود.«نوید حقیقی نجف آبادی» پیش تر به همراه ۲۰ شهروند بهایی دیگر بازداشت و هر کدام از یک سال تا چهارسال محکوم به حبس تعزیری و تعلیقی شدند،احکام مربوطه از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد صادر و در ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳در شعبه تجدید نظر استان به تایید رسید.
اسامی این ۲۰ شهروند بهایی و میزان محکومیت آنها به قرار زیر است:
صبا گلشن (اصفهان): ۴ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی
شهرام اشراقی، مهندس خسرو دهقانی (اصفهان)، شهرام فلاح (کرمان)، نوید حقیقی (یاسوج)، ایمان رشیدی (یزد): ۳ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی
فریبرز باغی، ناطقه نعیمی، شبنم متحد، فریبا اشتری (یزد)، نغمه فارابی (اصفهان) : ۲ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی
فرح باغی، مهران اسلامی، اعظم مطهری، فرحناز میثاقیان (یزد)، سهراب نقی پور، آذرطلوعی( پورخرسند)، ساسان حقیری، طاهره روحانی، ویدا حقیقی (اصفهان) : ۱ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی

 

Related posts