نوید حقیقی به مرخصی ۱۰روزه اعزام شد

424ed

نوید حقیقی به مرخصی ۱0روزه اعزام شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:نوید حقیقی شهروند بهایی زندانی  به مرخصی ۱0روزه اعزام شد.

حقیقی که تنها شهروند بهایی پرونده دستگیری شهروندان بهایی در یزد است که از شهر اراک بود.این شهروند بهایی پس از محاکمه به سه سال حبس محکوم شد.

 

Related posts