نه شهروند بهایی به پنجاه و چهار سال زندان محکوم شدند

 

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان شهروندان بهایی نه شهروند بهایی ساکن بیرجند در دادگاه تشریفاتی که حتی وکیل این شهروندان نیز اجازه ورود به جلسه و حتی خواندن پرونده را نداشت مجموعا به ۵۴ سال زندان و توقیف اموال این شهروندان محکوم شدند

. اسامی این شهروندان به شرح زیر می باشد

آقاي بيژن احمدي خانم ساغر محمدي آقاي سهراب ملاكي

رديف دوم : خانم سيمين محمدي آقاي خليل ملاكي خانم شيدا عابدي

رديف ٣: آقاي بهمن صالحي خانم مريم مختاري آقاي فيروز احمدي

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

خانم ساغر محمدي آقاي سهراب ملاكي رديف دوم : خانم سيمين محمدي آقاي خليل ملاكي خانم شيدا عابدي رديف ٣: آقاي بهمن صالحي خانم مريم مختاري آقاي فيروز احمدي شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.