نسیم باقری؛ محرومیت از مرخصی یک استاد دانشگاه مجازی بهائیان

909090

نسیم باقری؛ محرومیت از مرخصی یک استاد دانشگاه مجازی بهائیان

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی به نقل از هرانا:نسیم باقری، از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان محبوس در بند زنان زندان اوین در تمام طول دوران بازداشت خود از مرخصی محروم بوده و دادستانی با درخواست های او و خانواده اش برای مرخصی مخالفت می کند.

نسیم باقری، از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان که هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳ جهت اجرای حکم زندان ۴ ساله خود توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و به بند زنان زندان اوین منتقل شده است، در تمام طول بازداشت تا کنون از مرخصی محروم بوده و با درخواست های مرخصی ایشان و خانواده توسط علی خدابخش، معاون دادستان تهران مخالف می شود.

گفتنی تا به حال دو بار برای این شهروند بهائی تقاضای مرخصی شده است که هر دو بار نیز با مخالف آقای خدابخش روبرو گردیده و این در حالی است که هیچگاه دلیل مشخصی برای این مخالف از سوی این مقام دادستانی ذکر نشده است.

نسیم باقری به حکم دادگاه انقلاب تهران به چهار سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در موسسه غیرقانونی محکوم شد. مراد از موسسه غیرقانونی، دانشگاه مجازی بهاییان ایران است که وظیفه تدریس به دانشجویان محروم از تحصیل بهایی را به عهده دارد.

 

Related posts