نامه تظلم خواهی یکی از شهروندان بهایی ایران که در خصوص حامد کمالی 

8585
اين حقير بجهت تظلم به سفارت يمن بحكم صادره عليه جناب حامد كمالي و تقاضاي تجديد نظر اين نامه را به مجامع ارسال نموده و عزيزان متعاقب ميتوانند تظلم خود را براي سفارت يمن در طهران ولنجك خيابان هشتم پلاك ٥ سفارت يمن يا در كشورهاي خود بسفارت يمن تسليم نمايند
اين تظلم نامه خطاب به امير يمن و قوه قضائي يمن توسط سفير محترم يمن در ايران :
ضمن احترام وادب حضور امير محترم يمن و قوه قضائيه مبني بر حكم صادره عليه يكي از برادران همدينمان جناب آقاي حامد كمالي ( بن حيدرا ) فردي كه صلح طلبي و محبت را بين مردم يمن كه ناجوانمردانه درگير جنگ تحميلي از طرف عربستان سعودي ميباشد ترويج ميداده كه اين عمل نه خلاف قانون اساسي كشور يمن وز نه خلاف امنيت ملي آن كشور ميباشد زيرا متمسكين و پيروان آئين جديد بهائي سرلوحه اعمال خود را وحدت عالم انساني و دوري از هرگونه تعصب مذهبي ونژادي ميداند و برايمان جاي تعجب است كه كشور يمن كه مورد ظلم و تعدي جنگ و تعصب قرار گرفته چگونه شهروندان شريف و صلح جو و صديق را حكم اعدام ميدهد لذا طبق بيان كريمه در قرآن مجيد كه ميفرماينزد ” لا اكراة في الدين ” بجهت همزيستي مسالمت آميز بين ابناء بشر در جامعه و تعامل اديان و نژادها بجهت رواج صلح در قبال جنگ طلبي و عشق ورزي درقبال قهر ونفرت در راي بدوي عليه آقاي حامد كمالي شهروند بهائي ساكن يمن تجديد نظر شود و ايشان به آغوش گرم خانواده اش باز گردد
ما آرزوي عدل و انصاف و عدالت براي آن امير محترم و مسئولين كشور محترم يمن از درگاه خدواند تعالي مسئلت داريم
با رجاي تآئيد – روح الله زيبائي

—————————-

لینک اخبار مرتبط 

Related posts