ناصر باقری و فرزند17 ساله ایشان فائز باقری به قید وثیقه آزاد شدند.

 

فائز باقری

ناصر باقری و فرزند17 ساله ایشان فائز باقری به قید وثیقه آزاد شدند.

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی :این خانواده بهایی در اسفند ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل این شهروند  بهایی در شهر یزد پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی خانواده، ناصر و قائز باقری را بازداشت نمودند. فریبا اشتری دیگر عضو این خانواده هم اکنون در زندان به سر می برد.

این در حالی می باشد که نیروهای امنیتی برای سومین بار در طی سال 1393 منزل خانوده باقری را 3بار مورد تفتیش قرار دادند و پس از ضبط وسایلی، آقای ناصر باقری و فائز باقری را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات یزد منتقل نمودند.

لازم به یادآوری است هم اکنون خانم فریبا اشتری، همسر آقای ناصر باقری در حال تحمل محکومیت خود در زندان مرکزی یزد به سر می برد.

Related posts