مهلت تخلیه 10روزه به یک آژانس تاکسی تلفنی به دلیل بهایی بودن

Untitled-1-Recovered-Recovered

مهلت تخلیه10روزه به یک آژانس تاکسی تلفنی به دلیل بهایی بودن

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:یکی از منابع نزدیک به یک شهروند بهایی ساکن کرج به نام حقیقی, که چند سالی است دارای آژانس تاکسی تلفنی می باشد.از سوی مقامات اماکن با منع صدور جواز کسب و مهلت تخلیه 10 روزه آژانس تاکس تلفنی خود مواجه شده است.

این شهروند بهایی بعد از مراجعه اداره اماکن برای صدور جواز کسب, با مدارکی از سوی این مقامات مواجه شده است که صرفا به دلیل بهایی بودن آقای حقیقی, مقامات قادر به صدور جواز کسب برای این شهروند بهایی  نیستند.مقامات اماکن ضمن صدور نکردن تائیدیه برای جواز کسب 10 روز به وی مهلت داده اند که محل کسب خود را تخلیه کند این مقامات تهدید کرده اند در صورت تخلیه نکردن این محل کسب پس از ده روز پلمپ می شود.

این در حالی است که پیشتر محمد جواد لاریجانی سخنگوی قوه قضائیه ایران بارها اشاره کرده است که حقوق اولیه شهروندان بهایی در ایران رعایت می شودو این شهروندان می توانند آزادانه تحصیل و به کسب و کار بپردازند.

توقیف و پلمپ محل کسب و کار شهروندان بهایی در ایران همواره در طول پس از انقلاب اسلامی ایران وجود داشته و شهروندان بهایی در استان های مختلف با این مشکل روبرو هستند.

Related posts